Frøerne yngler ved Fjordforbindelsen

Frøerne yngler ved Fjordforbindelsen

De første frøer har lagt vinteren bag sig og er hørt kvække ved Fjordforbindelsen, nu hvor paddernes ynglesæson er i gang.

Af Conny Probst

FJORDFORBINDELSEN: Der er fundet æg af brun frø i fire af de 19 vandhuller, der ugentligt bliver monitoreret for vandstandsændringer i forbindelse med arbejdet med Fjordforbindelsen.
Et af de vandhuller, som den spids- eller butsnudede frø har lagt æg i, er et erstatningsvandhul, som projektet har etableret for at sikre at dyrelivet, særligt de strengt beskyttede padder i området, fortsat har gode levesteder på trods af byggeriet af Fjordforbindelsens vejanlæg.
Erstatningsvandhullerne har særlig værdi for padder, det vil sige frøer, tudser og salamandre, da de er afhængige af egnede vandhuller til at yngle og lægge deres æg i. Projektet har etableret 12 erstatningsvandhuller, fortæller Fjordforbindelsen på sin hjemmeside.
– Vi har gravet nye huller i området eller plejet eksisterende vandhuller, så de er blevet mere paddeegnede ved eksempelvis at fjerne træer, krat og dunhammer. Når frøerne nu bruger vandhullerne til ophold og æglægning, fortæller det os, at vi med vores indsats har skabt et godt vandhul, der fungerer, lyder det fra biolog Mette M. Westergaard.

Faunapassager
Ved Fjordforbindelsen findes der to arter af salamander; stor og lille vandsalamander. Og to arter af frøer; spids- og butsnudet frø samt skrubtudse.
Stor vandsalamander og spidssnudet frø er strengt beskyttede arter, mens den lille vandsalamander, skrubtudse og butsnudet frø alle er fredede.
Vandhullerne er en del af projektets naturindsats, ligesom der er etableret markfirbens biotoper, faunapassager.
Der bliver også udført fem-årlig pleje af nogle af de eksisterende beskyttede naturområder ved Roskilde Fjord.
Foto: Fjordforbindelsen

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »