Forening skal finde større koncertsted

Forening skal finde større koncertsted

Af Conny Probst

HORNSHERRED: Foreningen Musik mellem Fjordene har søgt Frederikssund Kommune om 20.000 støttekroner til afvikling af minimum seks koncerter i 2019. Efterfølgende kan musikforeningen søge en tilsvarende støtte hos Statens Kunstfond. 

I 2018 bevilgede kommunen 17.000 kroner i støtte, og Statens Kunsfond gav herefter tilsagn om et tilsvarende beløb. 

Det gennemsnitlige underskud pr. koncert var i 2018 på 3.169 kroner. 

I 2019 forventes den at være på 5.234 kroner pr. koncert. Det skyldes, at man ikke forventer at kunne få så fordelagtige aftaler med kunstnere som hidtil – under henvisning til, at foreningen er nystartet. 

Flere tilhørere
Foreningens formål er at fremme musiklivet i Hornsherred gennem afholdelse af kvalitetskoncerter i Rejsestalden. 

På det seneste møde i  Fritids- og Kulturudvalget besluttede man at imødekomme ansøgningen om de 20.000 kroner. 

Det skete med en forventning om, at foreningen arbejder hen imod at placere koncerterne med plads til flere tilskuere, så man kan  skabe en bæredygtig økonomi.

Andre artikler fra denne uge