Flot medlemsfremgang hos Skibby Aktive

Flot medlemsfremgang hos Skibby Aktive

På halvandet år er Skibby Aktive for Fjordlandet gået fra 120 til 160 medlemmer. En fremgang på 33 procent.

Af Conny Probst

SKIBBY: I løbet af de sidste 18 måneder har Skibby Aktive for Fjordlandet forøget sit medlemstal med en tredjedel, og man er nu oppe på 160 medlemmer, kunne formand Morten Kremmer berette på den årlige generalforsamling.

Han fortalte, at det første år som formand har været travlt og meget aktivt. 

– Der mange ting, vi vil gøre mere ud af i det kommende år. Indvielsen af den nye bro i år er en stor positiv begivenhed for os alle. Samarbejdet med Natonalpark Skjoldungernes land har vi også udvidet, og det fortsætter i det kommende år.

Herudover kunne udvalgsformand Jørgen Bech ,Trafik og Udvikling og Infrastruktur fortælle om de mange projekter, som man har været involveret i. Blandt andet det kommende byggeri ”Skibby Bakke”  med i første omgang 110 boliger, Fibias bredbåndsprojekt, processen med det nye  Netto-koncept og kommunens registrering af bevaringsværdige bygninger i Skibby.

– Vej 53 bliver mere trafikeret. Vi prøver, om vi kan få Vejdirektoratet til at arbejde med nye ind- og udkørsler, der blandt andet kan hjælpe vores butikker, fortalte han. Hanne Kyvsgaard, formand for udvalget Vedligehold og forskønnelse berettede om møder med kommunen, blandt andet om gadekæret.

– Vi har sammen og hver for sig flere gange været ved og i gadekæret for at vedligeholde og fjerne dunhamre samt ukrudt, brombær og lignende uønskede vækster. Vi håber, at man som os glædes over Gadekærets nye udseende, hvor det nu ligger helt frit uden store gevækster og beplantning med hjælp fra Frederikssund kommune, fortalte hun.

Der var også indlæg fra formændene fra de andre udvalg i Skibby Aktive.

Visionscentret
Siden marts 2018 har cirka  3.000 personer besøgt visionscentret, fortalte Søren Find Andersen, fra udvalgene for Visionscentret og Turisme.

– Hertil komme afvikling af mange møder i Skibby Aktive og andre foreninger, der har benyttet lokalet. Vejdirektoratets undervisning af skolebørn er også foregået i lokalet.

Man forventer, at Visionscentret lukkes den 1. september. Udstillingen flyttes senest den 15. september, da dele af den skal anvendes til åbningsarrangementet.

Formanden afsluttede med at understrege det store frivillige arbejde, der udføres.

Fremadrettet forventer Skibby Aktive mindre indtægter, da det er blevet vanskeligere at få projektstøtte. Det betyder blandt andet,  at foreningen kun har ansat koordinator Jane Tang til og med april 2019.


Andre artikler fra denne uge