Flere skatteborgere eller (markant) faldende velfærd i vores kommune

0

Af Michael Tøgersen
byrådsmedlem (V)

Velfærdsniveauet i Frederikssund Kommune i fremtiden afgøres af, om vi kan realisere vores ambitiøse Bosætningsstrategi.

Vi har relativt mange ældre i Frederikssund Kommune sammenlignet med andre kommuner, og den udvikling vil accelerere i de kommende år, men der vil også være stigende udgifter til andre velfærdsområder.

Bliver vi ikke flere skatteborgere til at bidrage til udgifterne, så skal færre skatteydere finansiere de stigende udgifter, for flere går på pension. 

Da vi i forvejen har en (for) høj kommuneskat, og en stigning ikke vil tiltrække flere skatteydere, så er det ikke en løsning at øge skatterne.

Derfor skal vi realisere Bosætningsstrategien, og derfor skal vi lykkes med Vinge, som er eneste sted i vores kommune, hvor der for alvor kan flytte mange nye borgere til.z

Der er i de kommende år behov for mange flere penge til skoler, ældrepleje, institutioner, veje, klima/miljø, voksen/handicappede og meget mere.

Vi kæmper for tiden med at give vores ældre en tilfredsstillende pleje, og mange synes, der bør investeres mere i skolerne, og mange synes, at der bliver gjort for lidt for de voksen/handicappede, og mange synes, der bruges for lidt på at passe vores natur, og mange synes, vi ikke tager klimaudfordringerne alvorligt, og mange er utilfredse med veje, fortove og cykelstier, og mange synes, der bliver investeret for lidt i deres nærområde, og mange…

Jeg kan kun sige, at det bliver kun værre……, hvis vi ikke lykkes med Bosætningsstrategien. 

Derfor skal vi have bygget en masse nye boliger – fortrinsvis i Vinge. 

Lad os stå sammen om at realisere Bosætningsstrategien og tiltrække en masse nye skatteborgere, så vi også i fremtiden kan tilbyde meget velfærd i vores skønne kommune.

Share.

About Author