Flere over broen

0

FJORDFORBINDELSEN: I 1. kvartal 2021 har der gennemsnitlig været 2.635 daglige passager over Kronprinsesse Marys Bro, hvilket er en stigning på 15 procent i forhold til samme periode året før. 

Antallet af kunder med en Fjordpay-aftale er steget seks procent, og ved udgangen af marts 2021I var der registreret 59.684 Fjordpay- aftaler. Det fremgår en en statusrapport for 1. kvartal.

Sammenholdes det gennemsnitlige antal realiserede passager med det budgetterede, ses det, at der i 1. kvartal 2021 i gennemsnit har været 477 færre daglige passager end forudsat i årsbudgettet. 

Støjklager
Fjordforbindelsen har modtaget en række klager vedrørende støj, nærhed og dominans. 

Klagerne kommer fra ejere af sommerhuse på Tørslev Hage såvel som husejere i Sydbyen (øst for fjorden), hvor enkelte sommerhusejere ønsker deres sommerhus overtaget. 

Ekspropriationskommissionen har besluttet at tage 46 sager op. 

De sidste plantearbejder på Tørslev Hage – udsætning af større fyrretræer – blev gennemført ultimo marts, fremgår det af rapporten. 

Og skilte-vejvisningen er ændret, så Skibby nu optræder som et delmål. 

Deltag i debatten
Share.

About Author