Frederikssund Havn skal være kulturhavn

0

Tre udvalgsformænd tager nu initiativ til en proces, der skal skabe udvikling og mere liv på havnen i Frederikssund. 

FREDERIKSSUND: Det bliver et spændende efterår for havnen i Frederikssund. I løbet af 2021 skal der nemlig igangsættes planlægning for, hvordan havnen og de nærliggende områder kan udvikles, så kommunens borgere og turister kan få mere glæde af havneområdet. 

Formålet er at skabe et aktivt, levende og velbesøgt havneområde i Frederikssund by med café, spisesteder, fritidsliv og oplevelser, som er velbesøgt af både borgere og turister. 

Det er formændene for Teknisk Udvalg, Plan og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget hhv. Tina Tving Stauning (S), Jørgen Bech (V) og Jesper Wittenburg (S), der har taget initiativ til at få lavet en plan for udvikling af havnen i Frederikssund.

I dag byder havnen i Frederikssund på et antal bådpladser herunder til dampskibet S/S Skjelskør, naturområdet tippen, Café Ærlig og Restaurant Toldboden, ligesom der er mulighed for at leje stadepladser på havnefronten. 

Endvidere er det besluttet, at der skal etableres et havnebad ligesom Teknisk Udvalg sidste år besluttede en forbedring af toiletfaciliteterne samt at søge Kystdirektoratet om lov til at udvide antallet af bådpladser. 

I begyndelsen af juni skal de tre udvalg så behandle sagen om en plan for yderligere initiativer på havnen. 

Borgerne bliver inddraget
At udvikle havnen med flere aktiviteter og muligheder er en proces, der kræver både analyse og planlægning – og herunder inddragelse af brede dele af lokalsamfundet. 

Der vil være mange interessenter, som kan være med til at skabe liv i havnen – herunder både kultur- og idrætsforeninger, handelsstandsforeningen, virksomheder, beboere, interesserede borgere m.fl.

En grundlæggende forudsætning bliver, at kommunen får etableret kystsikring i havnen og dens omgivelser til sikring af midtbyen i Frederikssund. 

Kystsikringen vil danne grundlag for, hvilke tiltag, der kan planlægges for i det videre forløb. 

Kommunen har derfor bestilt en foranalyse til brug for kystsikringsprojektet. Når foranalysen er færdig, kan man begynde processen med at inddrage lokalsamfundet – forventeligt i efteråret 2021.

Foto: Steen Westh

Deltag i debatten
Share.

About Author