DN: Telemast udfordrer åsens natur

DN: Telemast udfordrer åsens natur
Foto: Steen Westh

SKULDELEV: En op til 48 meter høj telemast ved Strandengen ved Skuldelev Strand har i den grad udfordret mange beboere, men også Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for Frederikssund kommune, fortæller afdelingsformand Per Seerup.

Dét i en sådan udstrækning, at Naturfredningsforeningen har gjort indsigelse mod byrådspolitikernes lyst til, at tillade en op til 48 meter høj telemast, som kommunen vil godkende til en placering mellem den historiske Skuldelev Ås og stranden ved Roskilde fjord.

Forkert placering

– At der er tale om et stort indgreb ses i, at byrådet både vil ændre den gældende kommuneplan og vil have dispensation for de lokale forhold ved Strandengen ved Skuldelev Ås.

– Det er jo ikke nogen uskyldig sag for naturen og borgerne, når byrådspolitikerne anmoder om opbakning til utidigt at ændre kommuneplanen, der gælder i fire år. Senest vedtaget af byrådet den 15. december 2021 for perioden 2021-2033, forklarer Per Seerup.

Naturfredningsforeningen i Frederikssund har derfor også gjort indsigelse mod kommunens forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg, der ellers vil muliggøre en telemast ved Strandengen, helt op ad Skuldelev Strand.

– Naturfredningsforeningen er ikke den eneste, som protesterer. Rigtig mange enkeltpersoner og grupper i Hornsherredområdet har også benyttet sig af deres ret til at sende en indsigelse til kommunen.

Fristen for indsigelse udløb natten mellem fredag og lørdag den 17. september.

Bevaringsværdigt landskab

Udgangspunktet for den kommunale beslutningsproces er en Landskabsstrategi, som blev vedtaget af det afgåede byråd og derefter lagt til grund for byrådets Kommuneplan.

Strategien fastslår, at ”Området omkring Skuldelev Ås skal beskyttes, idet det er vurderet som særligt sårbart og som særligt oplevelsesrigt.”

– Det er med andre ord hjerteblod for dyr, planter og os mennesker, siger Per Seerup.

– Målsætningen om beskyttelse betyder, at området skal beskyttes mod forandringer, der kan svække eller udviske landskabets karakter og de særligt visuelle oplevelsesmuligheder. Det er derfor anbefalet, at den åbne landbrugsflade med indsigt til Skuldelev Ås friholdes for bevoksning, bebyggelse og tekniske anlæg. Fordi det vil forringe oplevelsen og karakteren af området.

– Det tidligere byråd vedtog også, at tekniske anlæg, der vil kunne ses på afstand og virke visuelt dominerende i landskabet, så vidt muligt undgås. Faktisk var eksemplerne, at husstandsmøller, store vindmøller og master – der altså skulle undgås.

– Da de tidligere vedtagelser er sket på baggrund af forudgående, offentlige debatter og høringsperioder, er det min klare opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt blot at bekendtgøre nogle forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, hvis byrådet reelt ønsker at gennemføre en grundlæggende ændring af beskyttelsen af de åbne landskaber i Hornsherred og – måske tillige andre steder.

– Så skal befolkningen – os alle sammen – forinden inddrages gennem præsentation og høring, er DN-formandens krav.

Skuldelev

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »