DN: Det er chikane mod fortidsminder

DN: Det er chikane mod fortidsminder

JÆGERSPRIS: Iveren efter at få bygget huse, og maksimalt udnytte et jordareal på toppen ved Kignæs i Jægerspris, har været stor. Så stor, at et byggefirma ønskede at se bort fra beskyttelsen af de fortidsminder, som ligger spredt i Færgelunden, fortæller Peter Seerup, afdelingsformand for DN, Danmarks Naturfredningsforening i Frederikssund.

– En ting er, at et firma har et ønske om at tilsidesætte beskyttelsen af vore fortidsminder. Det er i sig selv overraskende og dårlig byggeetik, men det er uforståeligt, at kommunen bøjer sig og giver dispensation.

– Kommunens eftergivenhed betyder, at de nye huse vil kunne opføres tættere på skoven og fortidsminderne,  end lokalplanen foreskriver.

– Kommunen er sat til at administrere lovgivningen og sikre, at der ikke kommer nyt byggeri nærmere end 100 meter på levn fra fortiden. Den afstand kunne den daværende Jægerspris kommune godt finde ud af at respektere, da kommunalbestyrelsen dengang lavede en lokalplan for området. Den gældende lokalplan bygger derfor på, at der skal værnes om Danmarks fortid.

Ingen offentliggørelse

Mange afgørelser og dispensationer offentliggøres på Frederikssund kommunes hjemmeside, så alle kan følge med, hvad der sker i vores nærhed. Men ikke denne om afstand til fortidsminderne, fortæller Peter Seerup.

Kommunens begrundelse for at dispensere er, at dispensationen ikke har bred offentlig interesse og er af underordnet betydning. Den begrundelse undrer også i Danmarks Naturfredningsforening. 

Da der i sommer blev holdt ”Blå nat” i Jægerspris, havde Kignæsbakkens beboere deres egen stand. Så kommunens forklaring er konstrueret med lukkede øjne for virkeligheden, lyder det fra DN-formanden.

  Derfor har nu vi indsendt en officiel klage til Statens Miljø- og Fødevarenævn. 

– Det centrale i klagen er den manglende respekt for Danmarks fortid. Men vi har naturligvis også klaget over at kommunen har givet sig selv en dispensation for at skulle offentliggøre sin afgørelse. 

– Nogen vil kalde det, at give sig selv lov til at skjule afgørelsen, mener Peter Seerup.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »