Dispensation til naturpleje på Jægerspris skydeterræn

0

JÆGERSPRIS: Forsvaret har ansøgt og fået dispensation til rydning af træer og buske på seks overdrev på Jægerspris Skydeterræn. Formålet med rydningen er at sikre overdrevs-karakteren, genskabe overdrev og hindre begyndende tilgroning af habitatnatur.

Arealerne er registreret som beskyttet og er en del af Natura 2000 område nr. 235 Jægerspris Skydeterræn Derfor kræver rydninger, der rækker ud over almindelig pleje af områdets hidtidige tilstand, dispensation, selv om de har til formål at forbedre naturtilstanden. 

Rydninger må kun finde sted i perioden 1. november til 31. marts. 

Der har ikke været foretaget rydning eller anden form for pleje af de pågældende overdrev i en årrække, og arealerne er i dag kraftigt tilgroet.

Kommunen har besigtiget arealet sammen med Forsvaret i starten af oktober. 

Fælles for områderne er, at tilgroningen er så fremskreden, at der flere steder ikke længere er tale om overdrev, men i stedet for er der skov og ufremkommeligt krat.

Der fjernes hovedsageligt birk, el og pil, men også enkelte fyr samt mirabel, slåen m.v. for at hindre yderligere tilgroning. 

Deltag i debatten
Share.

About Author