Det gode Borgerforløb

Det gode Borgerforløb

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”.

Opgaven for udvalget er at komme med konkrete forslag til handlinger og initiativer, som styrker den gode dialog og det gode møde samt viser nye veje i samarbejdet.

Udvalgets arbejde tager afsæt i fire temaer:

• Kommunens forskellige roller.

• Det fysiske møde.

• Digital kommunikation og selvbetjening.

• Skriftlig kommunikation.

Udvalgets arbejde skal munde ud i en række anbefalinger til Byrådet i oktober 2024.

Udvalget har været i gang siden oktober 2023 og har afviklet de første to af fem udvalgsmøder.

Udvalgets 12 medlemmer består af borgerrådgiveren og repræsentanter for medarbejdere, politikere, borgere, erhvervsliv samt foreninger og organisationer.

Dialogmøde

Nu søger udvalget borgere og aktive medlemmer i foreninger og erhvervsliv, der har input til projektet og vil deltage i et dialogmøde med udvalget.

Dialogmødet finder sted på Frederikssund Gymnasium mandag den 11. marts.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »