Der bliver tilført flere resurser til integrationsindsatsen

Der bliver tilført flere resurser til integrationsindsatsen

FREDERIKSUND KOMMUNE: Et flertal i Byrådet (Maibritt Møller Nielsen (D) stemte som den eneste imod) har besluttet, at der skal ske en midlertidig opnormering med en integrationssagsbehandler samt en job- og virksomhedskonsulent i en periode på 12 måneder.

Merudgiften på skønsmæssigt 300.000 kroner i 2022 finansieres inden for eksisterende budget, mens merudgiften i 2023 på skønsmæssigt 700.000 kroner vil blive håndteret i førstkommende budgetopfølgning i 2023, når en eventuel statslig kompensation kendes.

Den 4. august havde Frederikssund Kommune fået visiteret 195 ukrainske borgere, der har fået tildelt opholdstilladelse efter Særloven.

Siden 2. juni 2022, hvor tallet var 129, er der kommet 66 til. Af disse er syv udrejst/hjemrejst, og 10 er flyttet til en anden kommune. Frederikssund Kommune har selv overtaget integrationsindsatsen for en enkelt borger fra en anden kommune.

Udlændingestyrelsen har pr. 29. juli 2022 modtaget 30.400 ansøgninger om opholdstilladelse, og 26.380 er visiteret til kommunerne. Frederikssund Kommunes kvote er på 246 borgere.

Indkvartering

Man vurderer, at at der er tilstrækkelig indkvarteringskapacitet til den – for nuværende – udmeldte kvote. Administrationen har undersøgt, hvordan andre kommuner indkvarterer flygtninge, og på den baggrund vurderes det, at den bedste og billigste løsning til indkvartering er at benytte kommunale bygninger.

Ombygning af de kommunale bygninger kan fungere i en kortere periode, som den midlertidige indkvartering er udtryk for.

Der er ikke flere ledige kommunale bygninger i Frederikssund by, og flygtningene indkvarteres derfor i øjeblikket i Jægerspris, Skibby, Slangerup og Ferslev.

Integrations- og
beskæftigelsesindsats

Medio august blev der ansat to deltids sociale viceværter til at sikre en effektiv, tryg og hensigtsmæssig drift af indkvarteringsstederne. Den ene er selv ukrainsk flygtning.

42 ukrainere vurderes klar til at komme i beskæftigelse. 15 ukrainere har opnået ordinær beskæftigelse, og der er pt. to i virksomhedspraktik.

Der afholdes en jobmesse for ukrainere med deltagelse af lokale virksomheder i oktober måned.

Dagtilbud og skole

I børnehusene er der indskrevet 10 børn i alderen 0-6 år og ét barn går i dagtilbud i Hillerød Kommune.

Der er 48 ukrainske børn i alderen 6-16 år i Frederikssund Kommune:

• 27 børn er startet i skole på Trekløverskolen

• 15 børn er startet i skole på Fjordlandsskolen

• Tre børn går i skole i en anden kommune eller privatskole

• Tre børn er endnu ikke skrevet op til skole.

Der er etableret fem modtagelsesklasser. Børnene har fået tilbud om at gå i SFO og klub, hvilket mange benytter sig af.

Tosprogskonsulentens stilling er opnormeret fra 0,4 til 0,8 årsværk for at kunne betjene det stigende antal børn og deres familier.

Trekløverskolen og Fjordlandsskolen har hver ansat en ukrainsk pædagogmedhjælper, som støtte til børnene gennem dagen i både skole, SFO og klub.

Kompensation

til logiværter

Frederikssund Kommune har siden 10. marts 2022 udbetalt kompensation til logiværter på 150 kroner pr. døgn pr. person.

Samlet har 80 ukrainere været privat indkvarteret hos logiværter, der har modtaget kompensation.

Ordningen er ophørt med udgangen af juli.

Frederikssund Kommune

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »