Fra ord til handling – budget 2023

Fra ord til handling – budget 2023

LÆSERBREV

Af Byrådsmedlem Kirsten Wieland, Fjordlandslisten
Ole Peltola
Muslingevej 7, Jægerspris
Fjordlandslisten

For nogle uger siden præsenterede forvaltningen det budgetudspil, som byrådet havde bedt om, og det blev så efterfølgende sendt i høring.

Det positive ved forvaltningens “genbrugsudspil” er, at forvaltningen på den måde beskriver, at der er skal og kan områder i et kommunalt budget.

Det opleves dog som en pseudo-høring, når man på forhånd ved, at mange af de nævnte spareforslag ikke vil have mulighed for at blive til noget efterfølgende.

Kommunen bør derfor opfinde en bedre proces til næste års budgetforhandlinger.

Forhenværende borgmester John Schmidt Andersen sagde under valgkampen i 2021, at Venstre havde sikret, at man havde budgetlagt hele den ramme, som kommunen måtte bruge til drift – underforstået, så kunne man desværre ikke bruge mere. Og det er jo helt rigtigt, men man kan omfordele ressourcerne fremadrettet og/eller optimere driften.

Det er så de øvelser, som for alvor starter nu med en ny borgmester for bordenden.

Det er Fjordlandslistens ønske og forhåbning, at det nye budget bliver til i et konstruktivt samarbejde mellem alle byrådets partier, hvor alle bøjer sig imod hinanden, og hvor alle efterfølgende står på mål for hele budgettet.

Med de kriser, som raser omkring os, er det meget vigtigt at sende et signal om, at alle står sammen om de store linjer og den fælles retning for kommunen.

Som alle andre partier har Fjordlandslisten bestemt også nogle mærkesager, som naturligt hører ind under budgetdebatten.

Vi vil genskabe tilliden til kommunen – sagsbehandlinger, borgerinddragelse og åbningstider.

Vi vil decentralisering – skolerne skal have selvstændigheden tilbage (bedre konkurrencevilkår).

Vi vil sammenhængskraft og lige muligheder – et bedre busnet og forbedrede forhold for de unge.

Vi vil kontinuerlig udvikling i hele kommunen – der er andet end Vinge.

Fjordlandslisten vil være garant for, at beslutninger på ét område ikke har uhensigtsmæssige konsekvenser på andre områder, derfor holder vi øje med alle områders bundlinjer.

Fjordlandslisten vil sikre, at naturen får en mere fremtrædende plads i budgetforhandlingerne, for vi berømmer alle vores fantastiske natur, men i hverdagen tager vi den bare for givet.

Derfor skal specielt naturens og klimaets bundlinjer holdes op mod alle økonomiske beslutninger, så vi ikke utilsigtet træder i nælderne.

Vi glæder os til budgetforhandlingernes slutspurt, og vi er godt rustet til alle scenarier.

Læserbreve

Andre artikler fra denne uge