DEBAT: De lokale brandstationer skal bevares

DEBAT: De lokale brandstationer skal bevares

LÆSERBREV
Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A)
Magnoliavej 20, 3630 Jægerspris

 

I 2016 lykkedes det at bevare Slangerup Brandstation og vandtankvognen i Skibby. Det er fantastisk, når man oplever, at det nytter at kæmpe for en god sag. Nu gælder det om at holde fast, så vi også fremover kan bevare de lokale Brandstationer.
I risikoprofilen i 2010 stod: ”Brandstationslukninger vil medføre, at brande muligvis udvikler sig mere, med større tab af menneskelige og økonomiske ressourcer til følge. Det vil også medføre, at en stor del af deltidsbrandmændene i et område med en stationslukning vil være tabt for Beredskabet. Dette kan vise sig uheldigt, idet det bliver stadigt vanskeligere at rekruttere deltidsbrandmænd. Deltidsbrandmænd er et specielt dansk fænomen, der muliggør en decentral løsning, og dermed et ensartet serviceniveau af brand- og redningsopgaverne”.
Fakta er, vi har bevaret de lokale brandstationer, men at vi på brandstationerne i Jægerspris og Frederikssund ikke lever op til bekendtgørelsens krav om at nå hurtigt nok ud til et skadested. Årsagerne er blandt andet trafikudfordringer samt mangel på deltidsbrandfolk.
Mit klare budskab er derfor: Vi skal bevare og styrke de lokale brandstationer, og Beredskabet skal fokusere på at løse de lokale udfordringer. Robuste lokale brandstationer er vores tryghed og sikkerhed og ikke mindst en billig forsikring, når det gælder.

Andre artikler fra denne uge