Columbus


Fra aftalen om budget 2024 – 27, indgået mellem alle byrådets partier:

KULHUSE: ”Vi ønsker at bevare en overfart mellem Kulhuse og Halsnæs”

”Det aftales, at man fra vedtagelse af Budget 2024-2027 og frem til 1. april 2024 giver interesserede mulighed for at undersøge/afdække mulighederne for overtagelse af Colombus i anden end kommunal konstruktion”.

”Parterne er villige til at overdrage skibet til anden side”.

Sideløbende med dette undersøges det, hvad en nyere færge vil koste i anskaffelse/drift”.

”Desuden afdækkes det, hvilke omkostninger det vil have for kajanlæg mv., så endelig løsning for at sikre færgeoverfarten mellem Kulhuse og Halsnæs findes”.

”Byrådet ønsker at træffe endelig beslutning inden sommerferien 2024”.

”Columbus forsætter, indtil anden beslutning er truffet”.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »