Columbus


Fra aftalen om budget 2024 – 27, indgået mellem alle byrådets partier:

KULHUSE: ”Vi ønsker at bevare en overfart mellem Kulhuse og Halsnæs”

”Det aftales, at man fra vedtagelse af Budget 2024-2027 og frem til 1. april 2024 giver interesserede mulighed for at undersøge/afdække mulighederne for overtagelse af Colombus i anden end kommunal konstruktion”.

”Parterne er villige til at overdrage skibet til anden side”.

Sideløbende med dette undersøges det, hvad en nyere færge vil koste i anskaffelse/drift”.

”Desuden afdækkes det, hvilke omkostninger det vil have for kajanlæg mv., så endelig løsning for at sikre færgeoverfarten mellem Kulhuse og Halsnæs findes”.

”Byrådet ønsker at træffe endelig beslutning inden sommerferien 2024”.

”Columbus forsætter, indtil anden beslutning er truffet”.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »