Columbus’ sæson udskudt

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Efter udarbejdelsen af en teknisk analyse af færgen M/F Columbus står det klart, at færgen har behov for omfattende reparationer, hvis den skal kunne fortsætte sejladsen. 

Det fremgår af rapporten, at færgen ikke længere er i en tilstand, hvor der kan fragtes busser eller landbrugsmaskiner. 

Den vil derfor alene kunne anvendes til gående, cyklende og personbiler, og kun såfremt den bliver repareret.

1,6 millioner kroner afsat
Sagen blev behandlet på byrådsmødet onsdag den 30. marts, og her blev det besluttet, at:

”- der skal arbejdes videre med at belyse mulighederne for fortsat færgedrift for gående, cyklende og personbiler op til 3.500 kg.”

Samtidig besluttede Byrådet af frigive 1,6 millioner kroner, så de nødvendige reparationsarbejder kan sættes i gang hurtigst muligt. 

Det er endnu uvist, hvor lang tid reparationsarbejdet vil vare. 

Men det er dog klart, at Columbus’ sejlsæson vil begynde noget senere end den 1. april, som er den normale sæsonstart for færgen.

Endelig skal Søfartsstyrelsens godkende reparationsplanen og de faktisk udførte reparationer, inden færgen kan opnå godkendelse til videre sejlads.

Ikke andre færger
Der findes umiddelbart ikke andre egnede færger i hverken Danmark eller udlandet, som kan indsættes som erstatning. 

Såfremt der kan findes et udenlandsk registeret skib, vil det skulle godkendes af Søfartsstyrelsen for at kunne sejle i Danmark, hvilket er en langvarig proces.

Share.

About Author