Bzzz: Ja til Plan Bi

Bzzz: Ja til Plan Bi

Et pilotprojekt skal forbedre forholdene for de vilde bier i kommunen.

 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Et flertal i teknisk udvalg har sagt ja til at støtte Biodiversitetsinitiativet ”Plan Bi” med 6.000 kroner.
Initiativtagerne ønsker at starte et pilotprojekt i samarbejde med Frederikssund Kommune. Formålet med projektet er at forbedre forholdet for de vilde bier, der er vigtige, fordi de bestøver afgrøder og vilde planter.
Plan Bi ønsker at oprette en lokalafdeling bestående af landmænd, virksomheder, vandværker, andre institutioner og kommunen, der sammen skal arbejde for, at bier tilgodeses i kommunen.
Forud for august-mødet i teknisk udvalg havde administrationen vurderet – og indstillet – at det var uhensigtsmæssigt, at kommunen indgik direkte i det grønne initiativ med økonomiske og administrative resurser.
Man ville gerne stille egnede arealer til rådighed til etablering af bi-enge og bi-hoteller med mere, så længe det ikke havde økonomiske konsekvenser.
På mødet stillede Tina Tving Stauning (A) et ændringsforslag om at støtte initiativet med 6.000 kroner. Det sagde fire ud af de syv medlemmer ja til.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »