Byforum har fået flere medlemmer

Byforum har fået flere medlemmer

KIRKE HYLLINGE: Da Kirke Hyllinge Byforum tidligere på året holdt generalforsamling, var der et flot fremmøde. Det er kendetegnende for alle Byforums aktiviteter. Desværre forholdt det sig anderledes med antallet af betalende medlemmer. Her havde man oplevet en relativ stor medlemsnedgang, som bekymrede forsamlingen en del.

 Den nye bestyrelses vigtigste opgave har været at få medlemstallet op, så det bedre afspejler de mange deltagere, der faktisk møder op til Kirke Hyllinge Byforums aktiviteter, som typisk er gratis.  

– Opbakningen er vigtig for at skaffe finansiering af aktiviteterne, og når vi skal varetage byens interesser i eksempelvis politiske fora, fortæller formand Trine Nissen. 

Herudover står Kirke Hyllinge Byforum for vedligeholdelse af gadekæret, opsætning af julebelysning og indgår i forskellige projektgrupper. 

Større fællesskab
Ved den årlige kontingent-betaling gjorde  Byforum en ekstra stor indsats for at minde alle om at blive medlem. 

– Det har vist sig, at vi havde ret i antagelsen om, at de manglende indbetalinger nok primært skyldtes forglemmelse samt manglende viden om, hvor vigtig opbakningen til byens fællesskab er. 

Mange af byens borgere har meldt sig ind og er nu med til at støtte fællesskabet i byen.

Næste arrangement er høstmarkedet lørdag den 24. august.

Andre artikler fra denne uge