Broindvielsen bliver en folkefest

Broindvielsen bliver en folkefest

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Fritids- og Kultur-udvalget har godkendt, at der arbejdes videre med et forslag om, at der bliver folkefest i forbindelse med indvielse af Kronprinsesse Marys Bro. 

Vejdirektoratet har gode erfaringer med at kombinere en større officiel indvielse – som åbning af Fjordforbindelsen – med samtidig afholdelse af en lokal folkefest. Frederikssund Kommune er derfor inviteret med til planlægning af indvielsen. 

Det er Center for Kultur og Fritid der i et samarbejde med Vejdirektoratet styrer og koordinerer opgaver frem mod indvielsen af broen.

Folkefesten er tænkt som et samarbejde med foreningslivet, kultur- og idrætsinstitutioner, organisationer og erhvervsdrivende.

To telte
Det officielle program er planlagt til at foregå inden for fem til seks timer på indvielsesdagen. 

Inden for det tidsrum vil det være muligt for det lokale foreningsliv at tage del i indvielsen med forskellige aktiviteter. 

Derudover har Vejdirektoratet tilbudt, at kommunen – hvis man ønsker det – kan fortsætte folkefesten med diverse aktiviteter og arrangementer, når den officielle del af indvielsen er afsluttet.

Det forventes, at broen åbner for trafik den efterfølgende mandag morgen.

Broindvielsen kommer til at foregå på Frederikssund siden, da det logistisk set er mest hensigtsmæssigt i forhold pladsforhold til eventplads, parkering, adgangsforhold m.v. Der arbejdes på løsninger, så Hornsherredsiden inddrages bedst mulig, blandt andet vil løbsdistancerne foregå over broen og ind i Hornsherred.

Eventpladsen placeres på et stort areal nedenfor broen og ned mod vandet. Fjordforbindelsen stiller med to større telte. I det ene telt kan besøgene se en udstilling om brobyggeriet. Det andet telt vil være et ”børnetelt”, hvor man vil kunne se en bromodel, som er støbt og samlet af Frederikssund Kommunes skoleelever. Både børn og voksne får her mulighed for at støbe broelementer i størrelsesforhold 1:50.

Mange henvendelser 
Center for Kultur og Fritid og Fjordforbindelsen har de seneste måneder fået mange henvendelser. 

Eksempelvis er Frederikssund Musikskole ved at komponere en ”Brosang” for orkester, voksen-, ungdoms- og børnekor. Ideen med projektet er, at alle kommunens foreningskor samt folkeskolernes 4. klasser inviteres med til fremførelsen sammen med Musikskolens orkester og kor.

Det er administrationens anbefaling, at så mange foreninger som muligt deltager, hvis deres aktiviteter kan tilpasses indenfor de givne rammer fra Fjordforbindelsen. 

Der vil også  være behov for at samle mange frivillige til hjælp på pladsen og til afvikling af broløbet.

 Fritids- og Kulturudvalget får forelagt et oplæg med mulige scenarier til indhold samt økonomi på udvalgets møde i april. Administrationen har anbefalet, at udgifter målrettet folkefesten finansieres gennem Idræts- og Spejderfaciliteringspuljen.

Broløbet
Det er de lokale løbeklubber i Frederikssund Kommune, der bliver ansvarlige for afvikling af broløbet. 

Da det forventes at tiltrække mange gæster, vil løbet blive arrangeret i samarbejde med en professionel og projektkoordinerende samarbejdspart, som har erfaring med at afvikle store motionsløb.

Løbeklubberne arbejder på at tilbyde forskellige distancer, herunder et familieløb. 

Når broløbet skydes i gang, vil der samtidig være en vejbane fri til de gæster, som ønsker at gå ud på broen.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »