2 minus 1 veje bliver permanente

2 minus 1 veje bliver permanente
På en 2 minus 1 vej er der lavet ekstra plads til fodgængere og cyklister, så det er mere trygt for de bløde trafikanter at færdes på vejen. Grafik: Vejdirektoratet

FREDERIKSSUND KOMMUNE: I landområder er vejene ofte smalle, og med to vejbaner kan pladsen til cyklister blive meget trang. Derfor har Frederikssund Kommune i lidt over halvandet år kørt et forsøg med de såkaldte ”2 minus 1 veje ”følgende fire steder i kommunen:

Skuldelevvej, fra Skuldelev til Skibby.

Østbyvej, fra Skuldelev til Østby.

Lyngerupvej i Gerlev, fra Bygaden til Femhøj Stationsvej.

Sigerslevvestervej inden for byzonen Sigerslevvester.

På en 2 minus 1 vej bliver de to vejbaner lagt sammen til én kørebane midt på vejen, og der bliver optegnet en stiplet bred kantlinje i begge sider. 

Bilisterne i begge køreretninger skal derfor deles om ét kørespor og kun overskride den stiplede kantlinje, når der er modkørende trafik. Formålet med denne vejtype er at give mere plads til de bløde trafikanter i siden af vejen.

Bliver gjort permanente
For at evaluere vejens værdi har forvaltningen via et spørgeskema spurgt trafikanterne, hvad de mener om vejene. 

Næsten 600 trafikanter har valgt at besvare spørgeskemaet, og af svarene fremgår det, at både trygheden og tilfredsheden blandt de bløde trafikanter generelt er højere end på den tidligere 2-sporede vej. 

Der blev dog også givet udtryk for utryghed blandt andet på grund af høj beplantning i rabatterne om sommeren, hvilket giver dårlige oversigtsforhold.

Derfor vil rabatterne på Skuldelevvej og Østbyvej blive vedligeholdt oftere i sommerperioden. 

På samme måde vil skiltningen også blive forbedret, så bilisterne oplyses om bilens korrekte placering på en 2 minus 1 vej.

Teknisk Udvalg besluttede på sit seenste møde at gøre 2 minus 1 vejene permanente. 

Dog vil de sidste 170 meter af 2 minus 1 vejen på Lyngerupvejs østlige del blive fjernet, da oversigtsforholdene ikke er tilstrækkeligt gode dette sted.

Andre artikler fra denne uge