DMI: Mere præcise varsler på vej

DMI: Mere præcise varsler på vej

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Mandag den 14. januar – under en af årets første storme – havde Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varslet en vandstand i Roskilde Fjord på op til 145 cm over daglig vande. 

Da vandet trak sig tilbage efter stormen, viste målingerne, at den højeste vandstand indtraf ved Jægerspris Havn med 113 cm over normalen – altså 32 cm lavere end det højeste varsel.

– Det gør en verden til forskel for det beredskab, vi skal sætte i gang, om vandet når 113 cm eller 145 cm over det normale niveau. Ved 113 cm kan vi tage den fuldstændig med ro, men ved 145 cm skal vi sætte ind med watertubes, sandsække, pumper, ekstra bemanding mm., forklarer borgmester John Schmidt Andersen og tilføjer:

– Når varslet lyder på 145 cm, så agerer vi naturligvis efter det. Men det har væsentlige økonomiske omkostninger for kommunen at rulle hele beredskabet ud. Derfor er det afgørende, at de informationer, vi modager fra DMI, er så præcise som muligt, fastslår borgmesteren.

Bedre varsling på vej
Som opfølgning på stormen har Frederikssund Kommune og DMI derfor holdt  et møde hvor ønsket om en mere præcis varsling var på dagsordenen. 

Her kunne DMI fortælle, at grunden til den store forskel på varslet og den reelle vandstand ved stormen den 14. januar var, at vindstyrken aftog væsentligt i forhold til de meteorologiske modellers beregninger – og derfor ikke pressede så meget vand ind i fjordene som forventet.

– Vi udvikler hele tiden på vores beregningsværktøjer. Til oktober vil vi have implementeret et system, hvor vi i forhold til vandstanden kan køre med adskillige modeller samtidig, hvilket vil give os kendskab til usikkerheden i vandstandsprognoserne. Endvidere arbejder DMI på forbedringer, der vil give en mere præcis forudsigelse af vandets bevægelser gennem smalle passager som for eksempel passagen under Kronprins Frederiks bro, fortæller Knud-Jacob Simonsen, der er beredskabschef hos DMI.

Han understreger, at det ikke kun er vejrvarslingen DMI udvikler på, men også kommunikationsindsatsen:

– Jeg forventer, at DMI i fremtiden kan levere mere sikre prognoser og varsler, og også at vi bliver bedre til at kommunikere med beredskaberne rundt omkring i landet, så vi forstår hinanden bedre. Her er Frederikssund faktisk en mønsterkommune, da vi her har kontakt med både kommunen, beredskabet, forsyningsselskabet og Haldor Topsøe, siger Knud-Jacob Simonsen.

Staten bør bidrage
Selv om der er udsigt til mere præcise varsler i fremtiden, så er beredskabsindsatsen med watertubes og pumper kun den næstbedste løsning. 

En mere permanent sikring af Roskilde Fjord og Isefjorden ville være langt at foretrække, da det kunne spare mange bekymringer og meget arbejde med lokale digeløsninger, fastslår John Schmidt Andersen.

– Men for at få realiseret en permanent løsning kræver det, at staten melder sig på banen som aktør og bidragyder i dette arbejde. Desværre er staten påfaldende tavs på dette område, men vi er klar til dialog om en langsigtet løsning på de efterhånden alt for hyppige stormfloder, sluttter borgmesteren.

Andre artikler fra denne uge