Bred budgetaftale indgået

0

Der er indgået budgetaftale for årene 2023 – 2026 mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Charlotte Drue Aagaard (løsgænger).

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Arbejdet med budget 2023 – 2026 har været i gang siden foråret.

I juni blev det første af to borgermøder holdt. I september blev det andet borgermøde holdt, mens budgetforslaget var i høring, og i weekenden den 17. og 18. september gik de politiske forhandlinger så ind i den afsluttende fase. Og det er en særdeles glad og tilfreds borgmester, der kan konstatere, at der er indgået en aftale om Frederikssund Kommunes budget:

– Det glæder mig rigtig meget, at vi nu kan præsentere en meget bred budgetaftale – Sammen om Frederikssund.

– Der har været en utrolig god stemning i forhandlingerne hele vejen rundt, og jeg vil gerne takke alle dem, der er med i denne aftale for et godt og konstruktivt samarbejde. Der har været stor vilje blandt alle til at lytte og til at finde løsninger, og det tegner rigtig godt for det fremtidige samarbejde i Frederikssund Byråd, fastslår borgmester Tina Tving Stauning (A).

Styrkelse
af velfærden

De væsentligste punkter i budgetaftalen er:

• En fortsat solid økonomi.

• Prioritering af velfærdsområder gennem tilførsel af flere midler.

• Øgede ressourcer til styrkelse af den grønne omstilling.

• Bæredygtige investeringer, der fremtidssikrer Frederikssund Kommune

Samlet set er der balance i kommunens økonomi i 2023-2026, hvilket kommer til udtryk i en robust likviditet, der udgør 294 millioner kroner med udgangen af 2026.

Af aftalen fremgår det blandt andet, at ældreområdet tilføres 25 millioner kroner årligt udover midlerne til det stigende antal ældre og andre initiativer i aftalen.

Specialundervisningsområdet tilføresfem millioner kroner ekstra i 2023 og yderligere tre millione rkroner i 2024.

Dagtilbudsområdet styrkes med 1,6 millioner kroner årligt fra 2024 og frem, og så afsættes der 15 millioner kroner årligt til at finansiere de stigende energipriser.

Der afsættes ekstra 1,75 millioner kroner i 2023 og to millioner kroner i årene 2024-26 til folkeskolen for at styrke målrettet forebyggelse af mistrivsel og skolefravær.

Endelig bliver det nemmere for borgerne at komme i kontakt med kommunen, idet der afsættes 700.000 kroner ekstra årligt til at øge åbningstider og telefontider i Borgercenteret.

Derudover fastslår bud-
getaftalen blandt andet, at:

• Den socialpædagogiske indsats i ungdomsklubberne øges.

• Dagtilbudsområdet tilføres økonomi til fortsat at sikre minimumsnormeringer.

• Tumlebo bevares som børnehus.

• Antallet af lukkedage i børnehusene reduceres, så der vil være én lukkedag mindre fra næste år.

• Der genindføres natbelysning på Marbækvej, Byvej, Roskildevej og Kocksvej.

• Det sikres, at færgen M/F Columbus kan holdes i drift, samtidig med, at mulighederne for en ny færge undersøges.

• Der afsættes cirka 2,5 millioner kroner årligt til genåbning af syv pladser på Omsorgscenter Tolleruphøj.

• Der udvides med en åbningsdag mere på Parkvej 4-6 i Jægerspris, hvor udsatte unge og veteraner har mødested.

Bæredygtige
investeringer

Budgetaftalen lægger op til en række bæredygtige investeringer, som vil fremtidssikre Frederikssund Kommune.

Blandt andet kan nævnes den videre udvikling af Vinge, klima og natur, vedligeholdelse af kommunale bygninger, Maritimt Center samt fornyelsen af klubområdet. Man kan læse mere og dykke ned i tallene bag budgettet på kommunens hjemmeside.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo