Brandsikkerhed på kommunens omsorgscentre

Brandsikkerhed på kommunens omsorgscentre

Af Susanne Bettina Jørgensen (A)
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Ventevej 6, Skibby

 
I DR dokumentaren d. 24. juni, hvor brandsikkerheden på kommunale plejehjem undersøges, fremhæves Frederikssund kommune som en af i alt 14 kommuner, hvor brandalarmeringsanlæg er forældede. 

Jeg vil som politiker gerne sikre, at forholdende for vores ældre borgere og for de medarbejdere, der arbejder på omsorgscentrene er i orden, og jeg har derfor bedt om en redegørelse for, hvordan brandsikkerheden er på vores omsorgscentre. 

Redegørelsen viser, at Frederikssund kommune lever fuldt op til lovgivningen, og at omsorgscentrene er både teknisk og adfærdsmæssigt korrekt indrettet. 

Alle omsorgscentrene har ABA anlæg (automatisk brand alarmeringsanlæg), og røgdetektorer og varmedetektorer er placeret de rigtige steder ud fra, hvordan rummene anvendes.

I forhold til sprinkleranlæg, som kan forhindre en brand i at brede sig, siger lovgivningen, at det skal der være, hvis et omsorgscenter er opført i mere end én etage, og/eller hvis der er ”soverumsafsnit”, der har et samlet etageareal på mere end 1000m2. 

Derfor er der sprinkleranlæg på omsorgscenter Nordhøj, som det eneste omsorgscenter. Kommunens øvrige omsorgscentre har altså ikke sprinkleranlæg, og det er der heller ikke lovmæssigt krav om, at der skal være, altså lige bortset fra på Tolleruphøj, hvor en del af bygningen er på to etager. Her lever kommunen ikke op til krav om sprinkleranlæg. 

Bygningen på Tolleruphøj blev oprindeligt opført som etagelejligheder, men da anvendelsen senere blev ændret til plejeboliger, blev sikkerheden ikke samtidig opgraderet, sådan som den burde have været. Det arbejde sættes i gang medio august.

Omsorgscentrenes ABA anlæg får et serviceeftersyn en gang om året, og anlæggene testes løbende via egenkontrol. Desuden får medarbejderne regelmæssig undervisning, så de ved, hvordan de skal agere, hvis uheldet skulle være ude. 

Det er godt, at være blevet bestyrket i, at forholdene er i orden (og at Tolleruphøj også snart er med). Det næste er, at jeg også gerne vil vide, om brandsikkerheden er i orden på kommunens bosteder. 

Byrådet vil få en redegørelse om dette efter sommerferien, og den ser jeg frem til at modtage. 

Er der udfordringer med sikkerheden, skal forholdene bringes i orden. Tryghed og sikkerhed for borgerne er ikke noget, jeg politisk vil gå på kompromis med. 

Andre artikler fra denne uge