Bosætningsstrategi endeligt vedtaget

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Udvalget for By og Land har i længere tid arbejdet med at skabe en ny bosætningsstrategi for Frederikssund Kommune. Den politiske ambition i strategien er, at kommunen skal vokse med 20.000 nye borgere frem til 2050. Og det er særligt børnefamilier og unge mellem 25 og 40 år, som skal tiltrækkes.

Efter fagudvalgenes behandling af strategien har Byrådet nu vedtaget Bosætningsstrategi 2050 endeligt på sit møde i slutnungen af juni.

Bosætningsstrategien er inddelt i afsnit om de forskellige præferencer målgruppen har. Det drejer sig om: Natur og fritid, By og bolig og Hverdagsliv.

Strategien skal nu følges op af en handlingsplan, der vil pege på konkrete indsatser, for at øge bosætningen i kommunen. 

Udkastet til Bosætningsstrategi 2050 var i seks ugers høring i foråret. Der indkom i alt 11 høringssvar fra borgere og foreninger, der kan bruges som input til den videre planlægning og udvikling af kommunen.

Deltag i debatten
Share.

About Author