Beretning fra whistleblowerenheden

Beretning fra whistleblowerenheden

FREDERIKSSUND: Frederikssund Kommunes whistleblowerordning har eksisteret siden december 2021, hvor det blev lovpligtigt for kommunerne at oprette en whistleblowerordning.

Formålet med loven er, at ansatte kan ytre sig om ulovlige eller kritisable forhold uden at skulle frygte for negative konsekvenser. Formålet er endvidere, at fejl og forsømmelser og/eller evt. uhensigtsmæssig kultur opdages og håndteres.

Ordningen er et supplement til de øvrige ”kanaler”, som medarbejdere og ledere kan gøre brug af, hvis de oplever kritisable forhold (som for eksempel at gå til tillidsrepræsentanten, ledelsen, en arbejdsmiljørepræsentant eller HR).

I perioden 1. januar – 31. december 2023 har whistleblowerenheden modtaget én enkelt indberetning. Indberetningen var ikke omfattet af lovens anvendelsesområde, så sagen er ikke blevet behandlet.

Efter aftale med indberetter har man i stedet videregivet informationen til det relevante område med henblik på, at området kunne følge op på henvendelsen.

Andre artikler fra denne uge