Bedre rammer for friluftlivet på fjorden

Bedre rammer for friluftlivet på fjorden
Foto: Anders Rugbjerg Hoppe

Med 475.000 kroner fra Nordisk Ministerråd er Nationalpark Skjoldungernes Land og to andre nordiske nationalparker i gang med at undersøge, hvordan friluftslivet på fjorden kan udvikle sig i en bæredygtig retning – til glæde for både fjordens brugere og fuglelivet.

 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Det er populært at sejle i kajak, dyrke lystsejlads eller fritidsfiskeri på fjorden. 

Gennem de seneste årtier har der været en stor vækst i det maritime friluftsliv med flere og nye brugergrupper, og væksten forventes at fortsætte. Der er derfor også behov for at udvikle rammerne for aktiviteterne.

– Faktisk er Roskilde Fjord blandt top fem af de mest benyttede maritime områder til friluftsliv i Danmark. Derfor ser vi i nationalparken et behov for at imødekomme det blå friluftsliv, så aktiviteterne kan foregå i en balance med de mange fuglearter, der har deres hjem på fjorden. Der skal nemlig gerne være plads til både mennesker og dyreliv, fortæller Mikkel Eeg, projektleder i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Nordiske samarbejder
Den samme udvikling ser man også andre steder i norden, hvor det maritime friluftsliv fylder meget. 

Derfor er Nationalpark Raet i Norge, Nationalpark Kosterhavet i Sverige, Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturstyrelsen gået sammen om at søge tilskud til et projekt, som skal kortlægge friluftslivet på fjordene og undersøge brugernes fremtidige behov.

Det er blevet til en bevilling på 475.000 kroner, som skal deles mellem de tre nationalparker. 

Brugerne tages med på råd
I projektet vil nationalparkerne hver især arbejde på at komme i dialog med deres brugere og – på baggrund af undersøgelserne – udarbejde en række eksempler.

Håbet er, at resultaterne i fremtiden kan bruges til at udvikle konkrete initiativer.

Projektet er også starten på et spændende samarbejde mellem maritime nationalparker i Norden, som fremover vil have et forøget fokus på bæredygtig udvikling i samspil med brugernes behov. 

– Vi vil fortsætte med at udveksle erfaringer med de andre nationalparker, blandt andet om arbejdet med at udvikle bæredygtige friluftsoplevelser med brugerne i fokus, fortæller Mikkel Eeg. 

Andre artikler fra denne uge