Bedre naturpleje

Bedre naturpleje

På østsiden af Skibby ligger Nordmandsmosen, som er et område med en blanding af løvskov, enge, moser og søer, der bliver flittigt brugt at blandt andre spejderne, motionister og hundeluftere med flere.

 

 

SKIBBY: – Det er en perle af bynær natur, vi har her i Skibby. Det ene øjeblik føler man sig hensat til en svensk skovsø og ti minutter senere kan man stå i centrum af Skibby, siger Brian Petersen, der er gruppeleder i den lokale spejdergruppe Ræven Skibby trop og flok. Han er en af de frivillige, der gerne vil bidrage til udviklingen i naturområdet.
Det er Frederikssund Kommune, der ejer området og som sådan står for naturplejen, men mange frivillige bidrager allerede til arbejdet, og en ny pleje- og udviklingsplan sætter nu rammen for et samarbejde mellem kommunen og de frivillige om arbejdet.
Planen indeholder således blandt andet handleplaner for opgavefordelingen mellem kommunen og de frivillige, så der er klarhed over, hvem der løser hvilke opgaver.
Mens kommune blandt andet skal stå for slåning af plæner og fjernelse af større træer, skal de frivillige blandt andet holde udsigtskilerne åbne og holde stierne fri for grene.
Pleje- og udviklingsplanen er udarbejdet af Rikke Marie Aaskov, der er landskabsarkitektstuderende på Københavns Universitet og har lavet planen i et samarbejde med Frederikssund Kommune, Skibby Aktive, spejderne med flere.
– Formålet med planen er at lave nogle retningslinjer for den nødvendige pleje i Nordmandsmosen. Der er mange engagerede frivillige, som vil mere med området, og de vil gerne have nogle retningslinjer, så de ved, hvad de må, fortæller planens forfatter og tilføjer:
– Det har været virkelig spændende at arbejde med de frivillige, som bruger området hele året rundt. De har bidraget med nogle helt andre ideer, der blandt andet handler om at skabe bedre adgang til naturen ved at lave kiler i bevoksningen ned mod vandet, så det bliver nemmere for for eksempel skoleklasser at få adgang til mosen.
Rikke Marie Aaskov vurderer også, at et samarbejde om naturpleje kan give et bedre sammenhold mellem beboerne i området, når de får større ansvar for og mere ejerskab til naturen.

 
Redskab til videre arbejde
Netop ejerskab til naturen i området er noget, der ligger tæt op ad spejderånden, og derfor er det naturligt at medvirke til at pleje naturområdet, fortæller Brian Petersen fra spejderne.
– Vi er kontinuiteten i området. Vi har været der i 40 år, og vi bliver ved med at være her. Derfor vil vi gerne tage medansvar for området. Den bynære natur er det nærmeste for de fleste mennesker, og vi vil gerne være med til at formidle naturoplevelserne. Med pleje- og udviklingsplanen har vi fået et professionelt værktøj, som vi kan bruge til at bidrage i den rigtige retning, forklarer han.
Allerede i september vil spejderne plante mere end 200 bær- og frugtbuske i området, som de selv har skaffet finansiering til.

 

Både pæn og vild natur
Også i Frederikssund Kommunes naturafdeling er der tilfredshed med planen. Teamleder for Natur og Miljø, Niels Hav Hermansen, vurderer, at den kan føre til bedre og mere varieret natur i området.
– Planen er med til at gøre det tydeligt, hvor der er natur, som ikke må ændres, og hvor der er mulighed for lokale initiativer. Der har slet ikke været nogen konflikt mellem benyttelse og beskyttelse, blandt andet fordi den lokale interesse ikke kun har handlet om, at området skulle være ”pænt”, men også at der skal være mulighed for at opleve en mere vild og uplejet natur, forklarer han.
Læs mere her: www.frederikssund.dk/oplev-frederikssund/natur/fjorde-soeer-og-moser/nordmandsmosen
Foto: Brian Petersen

Andre artikler fra denne uge