Ældreråd bliver til Seniorråd

Ældreråd bliver til Seniorråd

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Da Ældrerådet konstituerede sig efter valget, blev det nye råd enige om at ændre navnet fra Ældrerådet Frederikssund Kommune til Seniorrådet Frederikssund Kommune.  

Byrådet har beslutningskompetencen til at ændre navnet, og der er en sag på Byrådets dagsordenen den 30. marts med en positiv indstilling – Baggrunden for ændringen er, at mange, der kom for at stemme den 16. november 2021 til Kommunalvalget, spurgte, hvorfor vi stod på valgstedet. Og når vi fortalte, at vi modtog stemmer til Ældrerådet, sagde de: ” Vi er medlem”. Flere spurgte om, hvor de kunne stemme til ÆldreSagen, fortæller formand Lissi Gyldendahl. 

– Det viser, at mange borgere ikke kan kende forskel på Ældrerådet og ÆldreSagen. Derfor gør vi det samme som mange andre Ældreråd og skifter navnet til Seniorråd. 

De 60+-årige
Seniorrådets opgaver er blandt andet at varetage alle 60+ åriges interesser over for Byrådet. 

Seniorrådet er et lovfastsat råd, der skal høres i alle sager, der vedrører de over 60-årige, samt rådgive politikerne.

– Seniorrådet repræsenterer alle borgere over 60 år, men rigtig mange 60 + årige forbinder ikke sig selv som en del af ældrebefolkningen, men betegner sig selv som seniorer. Så vi synes, at Seniorrådet er mere dækkende navn for vores arbejde, fortæller Lissi Gyldendahl. 

Der er ni folkevalgte medlemmer i Seniorrådet. Der var fire fra det tidligere Ældreråd, der genopstillede hvoraf tre blev valgt. 

På det konstituerende møde i december Lissi Gyldendahl genvalgt som formand, Peter Møller, ny i rådet, blev valgt som næstformand og Jørgen Hansen genvalgt til kasserer.

Andre artikler fra denne uge