Åbningen af Café værestedet blev en succes

Åbningen af Café værestedet blev en succes

SKIBBY: Ved åbningen af Café Værestedet den 30. marts i Skibby Sognegårds konfirmandstue mødte 25 deltagere frem, hvilket må siges at være ganske flot og et udtryk for, at der er brug for dette værested.

Sandwiches, kage og kaffe stod klar, og Finn Parkø, som er initiativtager til caféen og medlem af Skibby Menighedsråd bød velkommen og fortalte om de tanker, der ligger bag det nye værested i Skibby.

Også Lars Hansen, tidligere Skibbyhøj, bidrog med egne erfaringer og viden fra nogle af de væresteder, der fandtes tidligere, også i Skibby Kommune. Herefter var der lagt op til, at alle bidrog til en fælles snak.

Fra de fremmødte blev der blandt andet fortalt om de ønsker, der er til det nye mødested.

Nogle kunne fortælle om deres erfaringer fra tidligere væresteder i kommunen, hvoraf en del desværre er nedlagt eller har færre midler end tidligere.

Flere af de fremmødte fortalte om deres baggrund, og det blev der en god og åben snak om. Det være sig som psykiatribrugere og som pårørende til psykiatribrugere eller med oplevelser og perioder med ensomhed, sociale udfordringer eller tilsvarende livsudfordringer.

Fælles for alle var ønsket om at bruge Café Værestedet til at træffe nye mennesker og danne nye fællesskaber.

Ideerne til, hvad værestedet skal indeholde, var mange, og som flere pointerede, er det vigtigt, at det er brugerne, der har ejerskabet til, hvad der skal foregå. Også dette kom der gode forslag til løsninger på.

Skibby Menighedsråd ser Café Mødestedet som en vigtig prioritering og – som det blev nævnt af de tilstedeværende medlemmer fra menighedsrådet – skal mødestedet have ”højt til loftet” og ikke noget dørtrin.

Sagt med andre ord; alle er velkomne med, hvad der er i bagagen. Og forhåbentlig kan det blive et sted til uforpligtende hygge, snak, samvær, aktiviteter mv., hvor forståelsen for hinandens situation er gensidig og ligeværdig, og hvor der kan blive et netværk at være en del af.

Initiativtagerne glæder sig over det fine fremmøde og det engagement, der allerede viste sig ved åbningen og ser frem til, at meget godt kan udvikle sig i tæt samarbejde med alle, der ønsker at tage del i dette tilbud.

Café Værestedet åbner igen torsdag den 13. april klokken 13 til 15 og har herefter åbent hver anden torsdag.

Andre artikler fra denne uge