Hvad er “et tilstrækkeligt sprogligt niveau”?

Hvad er “et tilstrækkeligt sprogligt niveau”?

Af Inge Messerschmidt
Gruppeformand DF

På møde i “omsorg og ældre” udvalget i februar måned godkendte vi Indenrigs- og Boligministeriets kvalitetssikrede spørgeskema, der bruges i Frederikssund Kommune, når vi hvert andet år laver tilfredshedsundersøgelser i døgnplejen.

Spørgerammen viser borgernes tilfredshed med forskellige dele af støtten. F.eks bad, af- og påklædning samt toiletbesøg. Rengøring, tøjvask, indkøb og servering af mad. Er det den samme hjælper, der kommer i borgerens hjem? Samt mange flere forhold.

Dansk Folkeparti ønskede i den forbindelse at få tilføjet et spørgsmål om kommunikation.

Nærmere betegnet om medarbejdernes dansk er forståeligt for borgerne, eller om der opleves udfordringer i dialogen for den enkelte borger, uanset om det er hjemmehjælpen eller sygeplejersken.

Hvis man er gammel og svag, hører dårligt eller bare har det meget dårligt, så er det ikke en selvfølge, at en samtale forløber optimalt, hvis ikke man forstår hinanden.

I den forbindelse er det mig fuldstændig uforståeligt, at der sker en lempelse af sprogkrav i “Akutplan for sygehusvæsnet” – indgået mellem Regeringen, danske regioner og KL – for “at sikre en hurtigere autorisation af udenlandsk arbejdskraft”, hvilket vi orienteres om på udvalgsmødet i marts.

Der vil derfor ikke længere være lovkrav om, at ansøgere skal bestå en danskprøve.

Vurderingen af ansøgerens sprogkundskaber skal fremover foretages af arbejdsgiveren.

“Af hensyn til bl.a. patientsikkerheden vil der fortsat være behov for, at sundhedspersonalet har danskkundskaber på et tilstrækkeligt niveau afhængigt af de konkrete funktioner, der varetages.”

Men hvad er “et tilstrækkeligt niveau?”

Jeg er med på, at der mangler personale, og at det er svært at rekruttere.

Men vores ældrepleje skal ikke være et integrationsprojekt.

Andre artikler fra denne uge