71 deltog i borgermøde om Vinge

71 deltog i borgermøde om Vinge
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trods vinterkulden var 71 borgere mødt op til Frederikssund Klimaforenings møde om Vinge-projektet.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Foreningens formand, Ane Wraae Nielsen åbnede mødet med at fremhæve, at det nu handlede om at få fakta på bordet, få taget den vanskelige snak og komme videre med et bæredygtigt byggeri. Hun erkendte, at hun ikke havde overblik over de politiske forviklinger, men var bekymret for, at den økonomiske øretæve ville bremse de visionære ideer – især at den store utilfredshed kunne få kommunen til at sælge ud af byggegrunde, for at få penge i til den slunkne kassen – og droppe klausuler for bæredygtige energiløsninger.
Det tidligere byrådsmedlem, Carsten Cederhold (A), stod for en saglig gennemgang af hele Vinge-projektet. Han er medarbejder ved teknisk forvaltning i Hillerød og har beskæftiget sig indgående med lignende sager.
Han havde på forhånd ønsket at skabe forståelse for baggrunden for de dispositioner, der er blevet truffet gennem årene – helt tilbage fra 1947, hvor man fra centralt hold besluttede, at udviklingen af hovedstadsområdet ikke måtte ende i tilfældige og kaotiske beslutninger. Det havde man dengang oplevet i mange europæiske byer. Derfor opstod ”fingerplanen”, hvor der skulle udbygges langs de eksisterende banelinjer.

Strengt fortroligt
Carsten Cederholm lagde ud med at beklage, at han netop var blevet pålagt tavshed om centrale dele af forhandlingsforløbet. Kommunen står måske overfor en retssag om ansvarsfordelingen mellem rådgiverne og kommunens forhandlergruppe.
Cederholm have haft grund til at tro, at eftersom forhandlingerne reelt er afsluttet, kunne der nu kastes lys på de punkter, som tidligere har været skjult for offentligheden. Men kommunens advokat var altså af en anden opfattelse.
Det har muligvis skuffet en del af de, som var mødt op for at høre om, hvad de egentlige årsager til forliset af projektet skyldtes. Men den type tavshedspligt er under strafansvar, og Carsten Cederholm kunne risikere en stor bøde.

En større mundfuld
Selv om Carsten Cederholm ikke kunne komme ind på detaljerne i forhandlingsforløbet, gav han en grundig redegørelse for udviklingen af det store projekt.
Han påpegede især det faktum, at Vinge er en meget stor mundfuld for en kommune af Frederikssunds størrelse; Ørestaden havde hele hovedstadens halve million indbyggere bag sig. Går noget galt i Vinge, er det kommunens borgere, der skal lægge penge ud.
Der er reelt tre muligheder: Man kan droppe Vinge helt. Dermed går alle kommunens investeringer tabt. (Kommunen har investeret cirka 387 millioner kroner og indtil videre kun fået indtægter for 36 millioner kroner). Oveni kan måske forventes store erstatningskrav fra dem, som har købt og bygget ejendomme i Vinge under forudsætninger, som kommunen ikke vil/kan indfri. Det vil dermed være billigere at gå videre med projektet.
Alternativt kan man skrue ned for ambitionerne. Hvis staten skal betale den ny station, skal der inden den 30. juni 2021 skal der være opført 68.000 m2 boliger (svarende til 1738 beboere), 6500 m2 erhvervsbyggeri, 3200 m2 detailhandel og 5800 m2 kommunale arealer. De, der allerede er flyttet ind, havde fået lovning på, at der hurtigt etableres en station, bygges et bycenter med butikker og skabes et urbant landskabsmiljø. De kan nu kræve erstatning – og stationen udsættes på ubestemt tid.
Trods mulige besparelser, vil kommunen reelt få mindre ud af sine investeringer.
Endelig kan man holde fast i ambitionerne. Det vil sandsynligvis gavne ikke blot Vinge, men også resten af Frederikssund Kommune.

Klimaforening stiller krav
Aftenen sluttede med at Ida Nielsen og Hanne Døcker fra klimaforeningen, som gennemgik visionerne for bæredygtigt byggeri. De ønsker at holde kommunen fast på kravene til bæredygtighed. Men foreningen mener, at der kan stilles langt mere håndfaste krav til bygherrerne. Foreningen forlanger, at kommunen skal:
1. Tinglyse krav om CO2-neutralitet eller plus-energiforsyning på de grunde, som kommunen ejer/har ejet
2. Stille videst mulige krav om det samme i hele Vinge.
3. Gennemføre krav om vedvarende energianlæg, der kan levere store energimængder til området,
4. Kræve solceller/solfangere alle steder, hvor det er muligt.
5. Skabe jordvarmesystemer inde området bebygges.
6. Ikke blot fastholde skybrudssikring og LAR-løsninger, men også kræve genindvinding af regnvand til toiletskyl og tøjvask.
7. Underkaste alt byggeri i Vinge klausuler om materialer af høj genanvendelighed og dgnb-certificering af alt byggeri.
8. Sikre tilstrækkelige P-pladser/busholdepladser ved stationen i Vinge, så den også bliver attraktiv som pendlerstation for bl.a. Hornsherred.
9. Sikre økonomiske ressourcer, så kommunen kan følge op på, om kravene bliver overholdt.

Der var stor spørgelyst og mange kommentarer til begge afdelinger af mødet. Det er helt sikkert, at de fremmødte var meget tilfredse med at have fået denne saglige gennemgang – så må det politiske slagsmål komme ved en senere lejlighed.
Kilde: Bjørn Tving Stauning

Andre artikler fra denne uge