60 blev indstillet til Fritidspas

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune har fået bevilliget 1.678.390 kroner til projektet ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” af Socialstyrelsen.

Herudover afsatte Folkeoplysningsudvalget yderligere 29.713 kroner til at dække en manglende finansiering fra Socialstyrelsen til administration i 2022.

Projektperioden løber fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2023.

Det blev muligt at indstille børn/unge til et Fritidspas den 1. maj 2022.

Forskellige former for støtte

Projekt Fritidspas er forankret i Center for Kultur og Fritid og gennemføres i et tværfagligt samarbejde med Center for Familie og Rådgivning og Center for Børn og Skole.

Projektets overordnede formål er at sikre, at børn og unge i Frederikssund Kommune, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle barrierer er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af kommunens fritidsliv.

Indsatsen omfatter både støtte til kontingent, tilskud til udstyr og turer, samt en håndholdt indsats bestående af en følgeordning.

Der er ansat to fritidsvejledere til at bistå følgeordningen og brobygning til foreningslivet.

Barnet/den unge kan få Fritidspas til alle foreninger i Frederikssund Kommune.

Ni sagde nej tak

Til og med november 2022 er 60 børn/unge blevet indstillet til et Fritidspas.

Ni indstillinger har ikke resulteret i et Fritidspas, som følge af manglende ønske og/eller opbakning fra hjemmet om deltagelse i en fritidsaktivitet.

Såfremt det ønskes, at Fritidspasset fortsat skal eksistere i Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2024, skal der afsættes midler til dets fortsatte drift.

Share.

About Author

Avatar photo