Kids Tour 2023

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Udvalget for Unge, fritid og idræt har besluttet at afsætte 31.700 kroner fra facilitetspuljen til afvikling af Kids Tour 2023.

Samlet koster det Frederikssund Kommune 95.000 kroner at deltage.

Administrationen har anbefalet, at finansieringen af Kids Tour 2023 sker på samme vis som i 2022; at udgiften deles ligeligt mellem Center for Kultur og Fritid og Center for Børn og Skole. Dvs. at Center for Børn og Skole bidrager med de resterende 63.300 kroner.

Lokale cykelklubber

Kids Tour er et børnecykelløb for børn i alderen 3 til 10 år.

I 2022 var Frederikssund Kommune værtskommune for Kids Tour i Slangerup.

Det er et arrangement, hvor de lokale cykelklubber inddrages i eventet og derigennem får en indtægt for deres bidrag.

Samtidig får de mulighed for at skabe opmærksomhed om deres foreninger.

Det er Børneulykkes Fonden, der står bag Kids Tour, og overskuddet for salg af billetter (75 kroner pr. deltager) går ubeskåret til fonden.

Flere deltagere

Ved arrangement i 2022 deltog cirka 120 børn.

For 2023 er det ambitionen, at deltagerantallet skal være omkring 200 til 300 børn. Blandt andet gennem yderligere målrettet samarbejde med dagtilbud, SFO og andre relevante lokale aktører.

Arrangøren vil gerne flytte eventen til en central placering i Frederikssund by, der muliggør lettere ankomst med både S-tog og på egen cykel til eventpladsen.

Administrationen vurderer, at Kids Tour er en god mulighed for at få et nationalt event til Frederikssund Kommune.

Det er et event, særlig rettet mod børnefamilier og med fokus på trafiksikkerhed.

Frederikssund Kommune

Share.

About Author

Avatar photo