Byggesagsbehandlingstider

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Kommunernes Landsforening (KL) har opsat fælles servicemål for byggesager i kommunerne. Servicemålet beregnes som den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra ansøgningen er fuldt oplyst.

Det er ikke alle byggesager, der er omfattet af servicemål.

Den kommunale administration udarbejder hvert kvartal en opgørelse over sagsbehandlingstider på byggesager, der er omfattet af servicemål.

Administrationen har i kvartalet afgjort 80 sager, der er underlagt servicemål fra KL.

Frederikssund Kommune overholder servicemålene i 20 sager.

Den lange sagsbehandlingstid på nogle byggesager afspejler, at administrationen er i gang med at afvikle ældre byggeansøgninger. Dette trækker den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op.

Status på byggesager

Der er i perioden januar til september 2022 modtaget 552 sager via Byg og Miljø (BOM).

Ud over sagerne, der kommer ind via BOM, modtager administrationen også andre sager, der kræver sagsbehandling. Det kan være klager, sager om ukendte bygninger, sager i landzone, beskyttelseslinjer, udstykninger, arealoverførsel, rettelser i BBR etc.

I ansøgningsmodulet Byg og Miljø (BOM) er der i alt 378 igangværende sager med udgangen af pr. 30. september 2022, der afventer en sagsbehandling.

194 af disse sager er omfattet af servicemål.

Administrationen prioriterer sagsbehandling af byggeansøgninger i erhvervsområderne samt nybyggeri af enfamiliehus højt.

Sager, hvor borger har opført en bygning uden byggetilladelse og som ønsker at få behandlet byggesagen, vil få en væsentlig længere sagsbehandlingstid. Ventetiden kan være over et år.

Share.

About Author

Avatar photo