Yngletid på Roskilde Fjord

Yngletid på Roskilde Fjord

Fuglene yngler, og for at sikre deres fred og ro gælder nu særlige regler for færdsel på vandet.

HORNSHERRED: Viber, strandskader, klyder, edderfugle og svaner. Det er nogle af de fugle, som yngler på Roskilde Fjords mange små øer og holme. Fuglene bygger reder og lægger æg på jorden, og det gør dem særligt udsatte for forstyrrelser fra både rotter, ræve – og os mennesker.

I perioden fra 1. april til 15. juli er øer og holme i Roskilde Fjord derfor fredet og alle, der færdes på fjorden, skal holde en afstand på minimum 50 meter.

Fred på øer og holme
Der ligger 30 små øer og holme i Roskilde Fjord. Her kan fuglene finde fred og ro i et ellers tæt befolket område. Samtidig er øerne forskellige både i forhold til størrelse og udseende, hvilket skaber levesteder for mange forskellige arter af fugle.

Fx er både Øksneholm ved Jægerspris, Lilleø ved Jyllinge og fjordens største ø, Eskilsø, alle store øer med udstrakte strandenge. De er gode levesteder for engfugle som fx vibe, strandskade og klyde.

Blak, som ligger syd for Eskilsø, er ganske lille og består stort set kun af store sten, hvor måger og edderfugle kan finde sig til rette, og trods øens meget lille størrelse kan den rumme en imponerende mængde af ynglende fugle. På Skovholmene i Lejre Vig er øerne dækket af rørskove, hvor fx toppet lappedykker trives.

De fine og varierede forhold gør, at Roskilde Fjord er et af Danmarks vigtigste områder for ynglende og trækkende fugle, og derfor er Roskilde Fjord også udpeget som Natura 2000-område (både som fuglebeskyttelses- og habitatområde).

Det betyder, at vi er forpligtet til at passe på fjorden og de mange tusinde fugle, der hvert år kommer til fjorden for at yngle eller søge føde.

Drastisk tilbagegang
Alligevel har vi siden midten af 1980’erne set en drastisk tilbagegang i antallet af ynglefugle på Roskilde Fjord. En viden vi har, fordi ynglefuglene på fjorden er blevet talt hvert år i næsten 50 år.

I Nationalpark Skjoldungernes Land, Naturstyrelsen, Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner og Jagtforeningen Jyllinge Holme arbejder man sammen om at bremse og vende den triste udvikling.

Det sker blandt andet ved at fortsætte de årlige fugletællinger, som tidligere har været udført af lokale ildsjæle. Viden om, hvordan bestandene udvikler sig, er nemlig afgørende for at kunne give fuglene den rette hjælp.

Rotter, ræve og både
En af de ting, som fugletællingerne har vist, er, at rotter og ræve ude på øerne kan have fatale konsekvenser for de jordrugende ynglefugle. Én ræv kan hurtigt tømme en hel koloni, og rotterne kan lynhurtigt eksplodere i antal – og de tager både æg, unger og voksne fugle, der ligger på rede. Derfor bekæmper man hvert år både ræve og rotter ude på øerne forud for ynglesæsonen.

Det er dog ikke kun rotter og ræve, der kan spolere ynglefreden. Vi mennesker har også en effekt på fuglene. Det gælder hele året rundt, når vi færdes ude på fjorden i vores sejlbåde, motorbåde, kajakker eller på surfbræt og SUP-boards. Også når vi går ture langs kysten eller bader, kan vi uden at vide det komme til at forstyrre fuglene.

Hvis fuglene bliver skræmt fra reden, kan unger og æg hurtigt fryse ihjel eller ende som føde for sultne krager eller sølvmåger.

Bliv fra øerne
Roskilde Fjord er et af Danmarks mest populære områder, når det kommer til blåt friluftsliv. Derfor er det vigtigt, at udbrede budskabet om, hvordan vi sammen kan passe på fjordens fugle og øvrige natur.

I Nationalpark Skjoldungernes Land arbejder man for at udvikle et bæredygtigt friluftsliv på fjorden. En vigtig del af dette arbejde er at informere om, hvordan og hvornår fuglene bliver forstyrret, samt hvad man kan gøre, for at undgå dette. Fx at der fra 1. april til 15. juli gælder den særlige fredning, og at det i denne periode derfor ikke er tilladt at bevæge sig nærmere end 50 meter til fjordens øer og holme.

Hjælp fuglene

  • Hold en afstand på minimum 50 meter til øer og holme i fuglenes yngletid. Yngletiden går fra 1. april til 15. juli.
  • Hold god afstand til ørnereden på Bognæs. Fredningszonen er markeret både på land og i vandet. Fra vandsiden med gule kryds og røde bøjer.
  • Sejl med maks 8 knob i motorbåde i særligt sårbare områder og maks 5 knob, når du er mindre end 300 meter fra kyst.
  • Vandscooter og lignende er ikke tilladt på fjorden.
  • Hold hunden i snor på stranden fra 1. april til 30. september, så den firbenede ven ikke jager fuglene fra rede eller på anden måde forstyrrer dem.
  • Tag affald med, hvor du møder det, og deltag i nationalparkens store, halvårlige affaldsindsamlinger.

Andre artikler fra denne uge