Bank støtter opstart af gadekær-projekt

Bank støtter opstart af gadekær-projekt
Michael Tøgersen fra Spar Nord-banken overrakte 10.000 kroner til DN Frederikssund, der var repræsenteret ved formand Per Seerup, næstformand Grethe Reedtz og DN-medlem Lars Olsen

Vellerup: For nogen tid siden annoncerede Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund Projekt Gadekær, der skulle sætte fokus på gadekærene i kommunen. Projektet blev imidlertid sat på pause, da der manglede penge til trykning af publikationen.

Det er der nu lavet om på, eftersom direktør Michael Tøgersen fra Spar Nord-banken nu har overrakt 10.000 kroner til DN Frederikssund, der var repræsenteret ved formand Per Seerup, næstformand Grethe Reedtz og DN-medlem Lars Olsen, der har stået for de mange fotografiske optagelser.

Tilbage til naturen
Vellerup gadekær er ét af de gadekær i kommunen, som vil få øget fokus på baggrund af de nye midler. Kæret har været et naturligt centrum for Vellerup landsby i mange hundrede år, hvor behovet for af kunne vande sine husdyr, har dannet grundlag for at små og større gårde og husmandssteder har samlet sig på lige netop på denne plet.

Efter nogle år med støbt betonkant og hegn omkring kæret, blev det rekonstrueret til et mere naturligt og historisk korrekt gadekær i midten af 00´erne. Nu fremtræder gadekæret igen med skrå brinker, varieret bevoksning og en fin ren vandflade, der rummer et rigt insekt- og dyreliv.

Varieret fauna
Netop den fine vandkvalitet skyldes tilløbet fra netværket af moser, nord for kirken. Fra disse moser løber der friskt vand igennem gadekæret og videre derfra ud på marken syd for landsbyen, hvorfra vandet ender i Vellerup Vig (Isefjorden).

Vurderingen af gadekærets tilstand baseres på baggrund af diversiteten i dyre- og plantelivet. Gadekæret er hjemsted for en meget varieret flora og fauna. De lidt større dyr, under overfladen, der hver år ses i kæret er frøer, rudskalle, karusse, brasen og gedde. Men også rugende blishøns, gråænder, taffelænder og grågæs ses hvert forår i gadekæret.

Landsbyens centrum
Vellerup gadekær er fortsat centrum for landsbyen. Ikke fordi husdyrene skal vandes længere, men fordi de aktiviteter og den natur som gadekæret byder på, er samlende for store og små. Der fiskes ofte og mange børn har fanget der første fisk i gadekæret. Om vinteren er gadekæret næsten altid centrum for skønne dage med skøjteløb, ishockey, varm kakao og masser af nabosnak.

Isen lægger sig hurtigt på kæret, men det er selvfølgelig nødvendig med omtanke og forsigtighed, når det gælder færdsel på is. Men i de sidste 20 år har der kun været én vinter uden skøjteløb i Vellerup. De grønne områder rundt om gadekæret benyttes også som ramme for bylaugets sommerfest, der samler landsbyens beboere til en moderne høstfest.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »