Visit Fjordlandet styrker turismeindsatsen

0

Af borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C).

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Turismeindsatsen har af gode grunde stor bevågenhed. Turisme er et spørgsmål om identitet og stærke følelser for det sted, hvor vi bor og holder så meget af. 

En god turismeindsats kan styrke handelsliv og bosætning, og derfor er der en naturligt stor interesse i, at tiltrække turister og vise vores kommune frem. Sådan tror vi også borgere, virksomheder og politikere i Lejre og Roskilde har det. For samtidig er turisme også markedsføring, fundraising og professionalisering af attraktioner, så vi kan gøre kagen større til glæde for de lokale turistattraktioner og handelslivet. Det er en udvikling, vi også ser i andre områder i landet, og derfor er det vigtigt, at vi også styrker indsatsen på dette område. Derfor har vi gennem mange år samarbejdet med Lejre og Roskilde om at hjælpe hinanden til at blive dygtigere til at tiltrække turister til vores område. For et par år siden gik vi dybere ind i et samarbejde om at skabe og udvikle Fjordlandet som turismedestination. Det samarbejde har allerede løftet vores turismeindsats markant, og de tre kommuner har gennem længere tid drøftet, hvordan vi kunne gøre det endnu bedre, og hvad det næste skridt så skulle være. Det er derfor meget glædeligt, at vi nu er klar til at gå endnu tættere sammen og løfte turismeindsatsen endnu mere ved at stifte Visit Fjordlandet som forening, hvor vi bl.a. samler kræfterne i et fælles sekretariat. 

At noget samles, skal ikke betyde, at det forsvinder, men samarbejdet skal derimod sikre, at vi ved at samle kræfterne opnår endnu mere lokalt. Det ønske og den forventning har alle tre kommuner til vores fælles Visit Fjordlandet. Det er selvfølgelig afgørende for alle tre kommuner, at der er en stor grad af politisk indflydelse på, hvilke opgaver Visit Fjordlandet skal løse, samt at sikre at både byråd og turismeaktørerne har indflydelse på såvel processer, som strategien og hvilke initiativer, der skal tages. 

Derfor har de tre kommuner valgt at stifte Visit Fjordlandet som en forening, med en bestyrelse, der kan sikre bred politisk indflydelse, men også inddrage både aktører, Nationalparken og professionelle turismeudviklere. For vi skal blive dygtigere, hvis vi skal trække turisterne ud af København og ud til Fjordlandet.

Det er ikke enten eller – det er både og
Visit Fjordlandet skal gøre meget, men skal ikke gøre det hele. Det bliver Visit Fjordlandets primære opgave at udvikle og gennemføre en markedsføringsstrategi, der brander Fjordlandet og fremhæver de mange fantastiske kvaliteter, der kendetegner hele området. 

Det er både landskabet, fjorden, vores kulturhistorie, vikinger, vores mange museer, som vi allerede har samlet i ROMU, og meget andet godt. Stort som småt. 

Vi ved allerede, at den fælles markedsføring trækker mange flere turister til Frederikssund, end hvis vi gjorde det hele selv. Så det er godt, men vi kan og skal fortsat selv gøre meget for at skabe små og store oplevelser til glæde for både os selv, og de gæster Visit Fjordlandet sikrer, der kommer flere af.

Et af mange eksempler fra denne sommer er ”Kulhuse Koger”, hvor kokke i samarbejde med Visit Fjordlandet inviterede til åbent køkken på havnen i dejlige Kulhuse. Det var en kæmpe stor succes med gæster fra nær og fjern, der alle kunne se Kulhuse som den smukke, men lidt uopdagede turismedestination det er. 

Samtidig bevilgede Frederikssund Byråd i juni penge til, at der i regi af Frederikssund Erhverv kunne ske en ekstraordinær indsats for at styrke det lokale turisterhverv. 

Det resulterede bl.a. i den digitale kampagne ”Stolt af Fjordlandet”, men også et hæfte, der præsenterede 50 seværdigheder, som både lokale og turister kunne gæste denne sommer, hvor mange af os jo er blevet hjemme. Og sådan skal vi fortsat arbejde og samarbejde. Det er ikke et enten eller. Det er et både og.

Vi vil derfor opfordre alle med interesse i turisme, handel og kulturliv til fortsat at engagere sig både i Visit Fjordlandet, i de politiske debatter og ikke mindst i de mange gode lokale samarbejder og indsatser, der ikke skal afvikles, men udvikle sig sammen med Visit Fjordlandet.

Udvalgsformand Ole Søbæk
Deltag i debatten
Share.

About Author