Vi bryder ikke lovgivningen

Vi bryder ikke lovgivningen

Læserbrev

Af Julie Becher

Direktør for Opvækst,
Uddannelse og Kultur

I et læserbrev anklager Anders Sørensen Frederikssund Kommune for at bryde lovgivningen i forbindelse med PPR’s indsats samt underretninger om børns mistrivsel.

Det synes jeg, er en hård anklage og det er ikke et billede, jeg kan genkende.

I Frederikssund Kommune modtager vi hvert år cirka 1300 underretninger, hvor der er bekymring for børn og unges trivsel.

Hver eneste underretning bliver taget imod og behandlet fuldstændig som den skal.

Vi har i kommunen ingen interesse i at gøre andet, da alle ledere og medarbejdere selvfølgelig ønsker og arbejder for, at alle børn og unge i kommunen trives og har det godt. Helt i tråd med Byrådets Børne- og Ungepolitik ”Et godt sted at vokse op”.

Alle underretninger bliver screenet indenfor 24 timer for en faglig vurdering af, hvor akut underretningen er.

Samtlige underretninger bliver behandlet i henhold til Servicelovens bestemmelser, og jeg kan ikke genkende, at der sker lovbrud i forbindelse med denne håndtering.

Heller ikke på PPR området kan jeg genkende påstanden om lovbrud. PPR varetager mange forskellige opgaver hver eneste dag. De arbejder på tværs i kommunen og har en meget bred kontaktflade med andre faggrupper samt med eksterne samarbejdspartnere.

Alle medarbejdere i PPR har kun et ønske om at gøre det så godt som muligt, og selvfølgelig inden for lovgivningens rammer.

Jeg anerkender, at der kan være forskellige opfattelser af, hvordan underretninger eller sager i PPR bliver behandlet.

Det er områder med stor betydning for mange mennesker, og det vil altid være forskelligt, hvordan de involverede oplever det.

Det er ikke til at komme uden om, men at sige, at kommunen bryder loven på disse områder, det er simpelthen ikke sandt.

Andre artikler fra denne uge