Velbesøgt generalforsamling

Velbesøgt generalforsamling
Afgående formand Hanne Jørgensen og Torben Nymann Nielsen, ny formand i Skibby Kino, der ejes og drives af en forening af frivillige. Foto: Søren Skov

Traditionen tro bød Kirke Hyllinge vandværk på mad inden generalforsamling; stegt flæsk og persillesovs. Aldrig før har der været så mange til generalforsamlingen.

Af journalist Conny Probst

KIRKE HYLLINGE: Kirke Hyllinge Vandværk har afviklet den årlige ordinære generalforsamling i Karleby Forsamlingshus.

Igen i år var generalforsamlingen et tilløbsstykke med 112 person til spisning.

Alt i alt var mere end 80 husstande repræsenteret.

Der var andelshavere fra alle de byer, vandværket forsyner: Kirke Hyllinge, Jenslev, Biltris Kyndeløse, Nørre Hyllinge og Strandlund.

Søren Hansen fra bestyrelsen stod for bestyrelsens beretning. Han kunne fortælle, at det har været et godt, men travlt år i vandværkets bestyrelse, hvor der blandt andet er blevet arbejdet med sammenlægning med Strandlund Vandværk, den nye forsyningsledning til Biltris Vandværk og den fremtidige lukning af Biltris Vandværk.

Arbejdet med at udskifte de sidste manuelle vandmålere fortsætter, og ved udgangen af 2024 vil alle forbrugere have en elektroniske måler.

Pt. er der 1.098 andelshavere og 1.534 forbrugere.

Driftsleder Klaus Lund gennemgik herefter regnskabet for 2023 samt budget for 2024 og 2025 og investeringsbudget for 2024-2029.

Begge dele blev godkendt af en samlet generalforsamling.

Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig med Søren Gothil Hansen som ny formand og Jesper Dall som ny næstformand. Herudover består bestyrelsen af Stine Dalsgaard, Johan Lindshauge, Lars Jensen og Børge Frydenlund.

Der var igennem hele aften en god og positiv stemning med masser af spørgsmål fra de fremmødte andelshavere.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »