Væsentlige ændringer” i budget23

Væsentlige ændringer” i budget23

Af Inge Messerschmidt
Gruppeformand DF

Da budgettet for 2023 blev vedtaget, var Dansk Folkeparti medunderskriver sammen med de fleste andre af byrådets partier. Et budget der både dækker den økonomiske del men også aftaleteksten, der underbygger selve budgettet og lægger en retning for det kommende år.

Da jeg får nylig læste aftaleteksten igennem, faldt jeg over følgende afsnit:

“Hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for aftalen om budget 2023-2026, inddrages partierne bag aftalen i drøftelserne herom.”

De budgetudfordringer, byrådet skal forholde sig til allerede meget tidligt inde i 2023 på 37 mio kr, må vel gå under betegnelsen “væsentlige ændringer……”.

Nu kan man sikkert inddrage på flere måder. Men den mest oplagte måde i min verden er, at borgmesteren indkalder partierne til et møde så tidligt i processen som muligt – når udfordringen konstateres – hvor vi drøfter udfordringerne. Og det inden vi budgetpartnere kan læse en pressemeddelelse sendt til medierne om, at budgetudfordringerne eksisterer samt allerede udarbejdede administrative forslag til at afhjælpe.

Men det skete ikke!

I stedet får økonomiudvalget, efter pressemeddelelse er offentliggjort, forelagt en sag, hvor vi bliver præsenteret for en række administrative løsninger – og det helt uden beskrivelse af medfølgende konsekvenser. Konsekvenser både på anlægssiden, men også i forhold til serviceniveauet.

Det er ikke ordentligt. Det var ikke det, der var aftalen.

Økonomiudvalget besluttede med bred enighed at indstille til de stående udvalg selv “at foreslå udgiftsreduktioner inden for eget område”, (jfr referat økonomiudvalget 22/marts sag 56)

Håndteringen af processen af disse merudgifter kunne tydeligvis være håndteret meget anderledes.

Så tilbage sidder man undrende med nogle spørgsmål:

• Hvorfor involveres byrådet ikke meget tidligere?

• Hvorfor overholdes den underskrevne aftaletekst ikke.

• Hvorfor er det materiale vi endelig bliver præsenteret for rent administrative forslag indenfor det enkelte område helt uden beskrivelse af de præcise konsekvenser?

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »