Ugens klumme af Knud Eskesen

0

Klummen er et fast indslag i Hornsherred Lokalavis, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Hornsherred. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Horrensherred i centrum.

Tanker i Kulhuse efter en corona sommer

Der er dilemmaer eller fordele og ulemper i mange ting.

Kulhuse er nu stille efter en hektisk sommer 2020! Covid 19 kom, og landet blev lukket ned, men Kulhuse var tvært imod fuld af liv. Aldrig har der været så mange mennesker i sommerhusene, og det startede straks  i marts måned.

Der kom mange småbørnefamilier eller bedsteforældre fik børnebørnene, og da vejret artede sig fra sin bedste forårs side, betød det jo glade børnestemmer i haverne, og flere steder kunne man hører råbet: farfar farfar, og: ja ja jeg kommer.

Jeg vil tro at Dagli’Brugsen har haft rekord omsætning, da jeg kunne se, at man handlede lokalt, og Brugsen havde svært ved at følge med. Dejligt at se  personalet knokle, men det blev ikke  til nedsatte (dato) varer. Ærgeligt for os klunsere!

Kulhuse kro fik også en god periode med mad ud af huset til glæde for de mange Covid 19 gæster, der slap for at være lukket inde i københavner lejligheder.

Rigtig mange har fået øjnene op for sommerhus glæder og salget af huse eksploderede! Dejlig at opleve huse, som måske ikke blev brugt, nu er fuld af liv.

Men også her var der både plusser og minusser! For med de mange nye ejere skulle der ryddes op, derfor motorstøj fra haveredskaber, uro og støj for byggeaktiviteter, affald, miljøstation overfyldt.

Her er pap især problemet! eller måske er det menneskene, der ikke gider skære deres affaldspap op i mindre stykker, så det ikke stopper for de næste?

Spændende at følge nye ejere – nogle fjernede alle træer og buske, andre gjorde en dyd ud af begrebet vild have. Nogle sommerhus ejere har svært ved at forstå, at bevoksningen mod vej skal klippes. Der argumenteres med vild have eller beskyttelse af småfuglenes reder. Jeg synes, man glemmer, at vi ikke har fortov i området, og at man derfor skal have mulighed for at træde ind på rabatten eller gå her, når der kommer biler. Hvilket der jo i denne sommer har gjort i stor udstrækning!

Mange startede med at male huset sort og stille kasserede ting ud som loppemarked. Det blev så ofte til storskrald!

I en Coronatid kan man jo godt undre sig. Folk spritter hænder i Dagli’Brugsen, men roder i lopper og vore mange bogbytte skabe uden afspritning eller handsker.

Sommeren igennem har der været folk på shelterpladsen enten cyklende, gående eller i bil. Det har betydet rigtig meget affald. De besøgende er gode til at holde orden, men mærkeligt at se at kommunen holder ferie i 3 uger af juli, hvor affaldet ikke blev afhentet. Det er det værste tidspunkt ,og der blev da også samlet en meget stor stak affald til ærgrelse for de besøgende, men til stor glæde for rævene og de store fugle. Sådan er der altid både plusser og minusser!

Cykelstien har nu været til debat i 30 år, og det har aldrig været muligt i den benhårde prioritering at finde pengene. Hvis man lavede trafiktælling, ville man se, at det især er turister i sommerperioden. Turister på cykel vil gerne cykle gennem Nordskoven i stedet for på Kulhusevej. Kunne Kommunen ikke få en aftale med Kong Frederik den 7. stiftelse om effektiv skiltning gennem skoven og bedre vedligeholdelse af vejen gennem den dejlige Nordskov?

I juli måned var der ikke så mange stranddage, men til gengæld havde vi frist blæst fra den retning, der giver tang på stranden. I år var der ekstraordinært meget, og da sommeren kom med hedebølge opstod krav om strandrensning.

Kommunen argumenterede med, at der ikke blev fjernet tang, da det er en del af naturen og medvirkende til biodiversiteten. Alle natur typer er vigtige for mangfoldigheden, og en bortskaffelse af tangen er meget dyr.

Kommunen fjernede alligevel den store mængde tang! 

Kommunen laver aftaler om snerydning uden at vide, om der kommer sne! Hvorfor ikke lave en aftale vedrørende tang? Tang skal ikke fjernes men skubbes sammen, og vi har en lokal entreprenør der bor 200m fra stranden.

Kulhuse Kultur og Medborgerhuset er nu åbnet igen efter måneders nedlukning. Det har været et savn for Husets brugere, at alle arrangementer har været aflyst.

Vi er nu i gang dog i nedsat målestok, da vi stadig er underlagt afstandskrav osv. Det betyder, færre brugere i lokalerne. Udendørs har vi dog muligheder, og høstmarkedet blev et tilløbsstykke.

Desværre ser det ikke ud til, at vi bliver fri for covid 19 foreløbig! 

Betyder det, at vi skal til at se på andre måder for sociale aktiviteter? Kan vi vende covid 19 ulemperne til fordele?

Knud Eskesen
er pensionist og aktiv i Kulhuse 

Deltag i debatten
Share.

About Author