Udvidelse af mulighed for hjælp til høje varme- og eludgifter

Udvidelse af mulighed for hjælp til høje varme- og eludgifter

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På baggrund af en ny praksisændring fra Ankestyrelsen er kriterierne for hjælp til ekstraordinære høje varme- og el udgifter blevet udvidet.

Ekstraordinære høje varme- og eludgifter under energikrisen betragtes nu som uforudsigelige, og man kan efter omstændighederne være berettiget til hjælp, selv om udgifterne ikke er enkeltstående, men tilbagevendende i en periode.

Efter den nye praksisændring, vil der således kunne bevilges økonomisk hjælp til disse udgifter, selvom der er behov for hjælp i mere end en måned, fortæller Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse.

Ekstra hjælp

Alle sager, hvor der har været søgt i forhold til høje el- og varme regninger i perioden fra oktober 2021 til nu, genoptages.

Sager, der har været påklaget til Ankestyrelsen, genoptages af Ankestyrelsen.

Øvrige sager genoptages af Frederikssund Kommune. Dette efter aftale med Ankestyrelsen.

Borgere, som i perioden fra 19. oktober 2021 og indtil udgangen af april 2023 kunne være berettiget, skal selv søge om hjælp.

Det er en betingelse, at udgifter er opstået i ovenstående periode.

De øvrige betingelser for at modtage hjælp skal tilsvarende være opfyldt. Man må eksempelvis ikke have formue over 10.000 kroner.

At en sag genoptages, er ikke ensbetydende med, at man uden videre har ret til ekstra hjælp, men at sagen vurderes på ny.

Kommunens gennemgang af genoptagne sager, forventes gennemført i løbet af 1. kvartal 2023.

Nye ansøgninger forventes at blive behandlet løbende.

Har man spørgsmål til sin sag eller vil vide mere om mulighederne for ekstra hjælp, kan man kontakte kommunen via borger.dk

Andre artikler fra denne uge