Udkast til Naturstrategi 2022-2027 er sendt i høring

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet i Frederikssund kommune har sendt udkast til “Naturstrategi 2022-2027” i offentlig høring.

Det betyder, at kommunens borgere nu har mulighed for at kommentere på Naturstrategiens indhold og ikke mindst komme med yderligere input hertil.

Strategien sendes i høring i de relevante politiske fagudvalg samtidig med, at den sendes i offentlig høring.

Sidste frist for afgivelse af høringssvar er den 10. januar 2022, og at alle høringssvar vil blive offentligt tilgængelige.

Naturstrategien skal favne de mange initiativer, der har været igangsat de senere år, samt naturplejen i en samlet naturstrategi. 

Undervejs i processen har Frederikssund Kommune inviteret organisationer og samarbejdspartnere til en Naturaften, hvor relevante interessenter fra blandt andet Grønt Forum og Nationalpark Skjoldungernes Land havde mulighed for at kommentere på Naturstrategi og foreslå og drøfte mulige indsatser for de fire indsatsområder. 

Man kan kommentere Naturstrategien via et link på kommunens hjemmeside.

Foto: Steen Westh

Share.

About Author