Tre børnehuse skal lukke

Tre børnehuse skal lukke
Flere end 170 pladser bliver nedlagt i de kommunale institutioner, herunder omkrng 40 i Tumlebo i Skibby. Foto: Patrick Holbek

Et flertal i byrådet har besluttet at lukke børnehusene Tumlebo, Fjordtoppen og Møllevej.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Lukningerne af tre børnehuse i Frederikssund Kommune sker for at tilpasse antallet af pladser på dagtilbudsområdet, da der i dag er plads til langt flere børn, end der reelt er behov for i kommunen.

– Vi har i udvalget kigget på flere forskellige løsninger for at reducere kapaciteten. Det har været en lang proces, hvor vi har stillet mange spørgsmål og forsøgt at finde de bedste løsninger, og det har ikke været nemt. Vi har besluttet at lukke tre børnehuse, fordi vi vurderer, at det samlet set er en god løsning, også selvom vi ikke er helt i mål med tilpasningen, siger formand for Børn, familier og forebyggelse, Rasmus Petersen (Ø).

En bunden opgave
Udvalget for Børn, familier og forebyggelse fik af Byrådet med vedtagelsen af budget 2024 opgaven med at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. Udvalget har særligt lagt vægt på bygningsmæssige, miljømæssige og økonomiske forhold, og det har ført frem til forslaget om at lukke de tre børnehuse. Det forslag vedtog et flertal i byrådet onsdag den 26. juni 2024.

– Vi ved godt, at det berører både børn, forældre og medarbejdere i vores børnehuse. Med denne beslutning nedlægger vi 172 enheder ud af de 580 enheder, som Frederikssund Kommune har tilovers. Der skal nu arbejdes på de bedste løsninger for de børn, som ikke er på vej i skole, samt for medarbejderne, siger borgmester Tina Tving Stauning (A).

Fokus på processen
Byrådets beslutning betyder, at børnehusene lukkes pr. 1. maj 2025 eller snarest muligt derefter. Oprindeligt var det planen, at Børnehuset Møllevej skulle lukke 1. maj 2027, men Byrådet har besluttet, at hvis der sker ændringer i eksempelvis børnetallet, kan lukningen ske tidligere.

Frem til lukningerne vil Center for Børn og Skole sikre en god proces, så både børn, forældre og medarbejdere får den bedst mulige overgang.

– Under høringen fik vi mange gode input, og nogle af dem handlede blandt andet om, hvordan processen kan blive så tryg som mulig. Dem har vi selvfølgelig lyttet til, og de vil blive en del af overvejelser og planer for overgangen til nye børnehuse, fortæller Rasmus Petersen.

Hensyn til ønsker
Når der skal findes nye børnehuse til børnene, vil der i videst mulige omfang blive taget hensyn til forældrenes ønsker, ligesom der vil blive taget hensyn til eksempelvis søskende, der går i samme børnehus. Indtil da vil medarbejdere og ledere i børnehusene fortsat skabe gode pædagogiske rammer og en god hverdag for børnene.

Der vil også være fokus på at give medarbejdere og ledere den bedste overgang til job i nye børnehuse. Medarbejderne vil blive tilbudt lignende stillinger i andre børnehuse, eller hvis nogen ønsker det, kan de blive tilbudt en stilling på et andet område i kommunen.

– Det er vigtigt for os, at vi gør det her på en god måde for alle involverede. Derfor besluttede byrådet også at se positivt på at prioritere økonomi til ekstra tiltag til for eksempel legepladser, som blandt andet blev foreslået i høringssvarene. Og så blev det besluttet at arbejde videre med en helhedsplan for dagtilbudsområdet, herunder også muligheder for sammenlægning af børnehuse og kriterier fremover, fortæller borgmester Tina Tving Stauning.

/TS

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »