Tilstandsrapport for græsboldbanerne

Tilstandsrapport for græsboldbanerne
Foto: Steen Westh

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Der har gennem længere tid være mange ønsker til drift og pleje af boldbanerne i kommunen.

Derfor ønskede administrationen at få udarbejdet en rapport, som gav en overordnet og objektiv status på banernes tilstand samt anbefalinger til, hvilke indsatser, der kan gøres for at opretholde og måske forbedre banerne.

Det er firmaet Turfhouse, der har udarbejdet tilstandsrapporten. Turfhouse har en særlig ekspertise i jordbundsforhold samt drift og pleje af græsbaner.

Turfhouse besøgte i september kommunens forskellige anlæg til en gennemgang af banerne.

Klubberne inddraget

Rapportens konklusioner er blev gennemgået af Tufhouse på et møde med repræsentanter for fodboldklubberne den 6. december.

Den fælles gennemgang af rapporten skulle bidrage til at skabe et fælles blik på banetilstande, hvilke hensyn der skal tages fremadrettet, og om der er muligheder for at forbedre banetilstandene indenfor den økonomiske ramme, der er for baneplejen.

Overordnede konklusioner

Rapporten viser, at der er en række klassiske problemstillinger, herunder eksempelvis:

• Uudnyttet slidfordeling.

• Gødningsmangel.

• Etablering af ukrudt.

• Komprimering af vækstlag

Rapporten viser også, at der er vækstbetingelser og potentiale til at forbedre de fleste af kommunens boldbaner, hvis der gøres en fælles indsats.

Den konstateres tillige, at planheden generelt er god, og at klippehøjden på græsset er inden for tilstandskravet.

Der er efter rapportens udarbejdelse igangsat en række jordprøver i forhold til, om der skal ændres indholdsmæssigt i gødningen.

Det fremadrettet samarbejde

Det er afgørende nødvendigt, at der gøres en fælles indsats, hvis baneforholdene skal forbedres.

Administrationen har derfor igangsat en analyse af, hvilke plejeanbefalinger, der kan udføres inden for den nuværende driftsaftale og hvilke tiltag, der eventuelt kan igangsættes inden for summen af de yderligere midler, som er afsat af Unge, fritid og idræt.

Klubberne arbejder videre med de anbefalinger, der er målrettet selve brugen af banerne.

Der blev aftalt nyt fælles møde ultimo februar 2023, hvor både administration og klubber fremlægger plan for, hvordan anbefalingerne i rapporten håndteres.

250.000 kroner

De politiske udvalg vil i foråret 2023 blive præsenteret for oplæg til det videre arbejde.

Herunder inddragelse af interessenter, muligheder for differentiering af indsatser, tiltag på kort og langt sigt samt anbefalingerne til, hvilke tiltag der kan iværksættes inden for de ekstra 250.000 kroner, som er afsat af Unge, fritid og idræt.

Så midlerne gør mest mulig gavn.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »