Tilskud til statue af Grevinde Danner

0

JÆGERSPRIS: En borgergruppe bestående af Lone Terp, Daniel Hugo Olivares og Michael Tøgersen har søgt om et tilskud på 50.000 kroner fra kulturpuljen til statue af Grevinde Danner.

Statuens skal stå færdig inden udgangen af 2024, som er 150-året for Grevinde Danners død.

Kunstneren, der skal stå for opførelsen af statuen, er Daniel Hugo Olivares.

Udvalget for job, erhverv og kultur besluttede at imødekomme ansøgningen med midler fra Berntsens gavebrev.

Udvalget anbefaler borgergruppen, at statuen opsættes i Jægerspris.

De 50.000 kroner skal bruges til det indledende arbejde til at skabe en statue af Grevinde Danner til hest. Statuen forventes samlet af koste i omegnen af 3-3,5 millioner kroner, og der vil blive søgt fonde.

”Målet er at finde at finde et lokalt sted, kommunalt eller på en virksomhed, hvor kunstneren, Daniel Hugo, kan arbejde med værket, hvor det er et åbent værksted og en attraktion for børn, borgere og andre, så der formidles viden om håndværk, proces og historie, og således skabe autentisk indblik i kunstarbejdet, indblik i teknikker og metoder ”, skriver borgergruppen i deres ansøgning.

De 35.000 kroner skal bruges til skitseprojektet af statuen og de 15.000 kroner skal bruges til professionel hjælp til fondsansøgninger

Berntsens Gavebrev

Direktør Wm. E. Berntsen skænkede i 1993 et gavebrev til Frederikssund Kommune.

Gaven lød på to millioner kroner, der skulle anbringes i et pengeinstitut eller aktiver med henblik på at generere renter til indkøb af materialer og andre kunstgenstande, som anbringes i det offentlige rum eller offentligt tilgængelige arealer.

Der står 73.939 kroner på afkastkontoen, som er rådighedsbeløbet, der kan søges i 2023.

Gavebrevet støtter kunst, der anbringes i det offentlige rum eller offentligt tilgængelige arealer.

Udvalget besluttede i 2020, at renterne fra gavebrevet skulle bruges til at opføre kunstværket ved den nye svømmehal i Frederikssund.

Share.

About Author

Avatar photo