Tilskud til bog om fjordområdet

Tilskud til bog om fjordområdet
Arkivfoto: Steen Westh

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: På det seneste møde i Udvalget for Job, erhverv og kultur behandlede man en ansøgning fra Kenneth Jensen og Mogens Nørgaard Olesen om et tilskud på 20.000 kroner fra kulturpujen til udgivelse af bogen ”Rundt i fjordområdet”.

Bogen forventes at udkomme i et oplag på 1.000 eksemplarer til en pris af 200 kroner stykket.

Bogen, der pt. er under redigering, henvender sig til alle borgere, både lokalt og fra andre egne af Danmark, som har interesse i landets fjorde og de færger som besejler dem.

”Rundt i fjordområdet” er både en samtidsbeskrivelse og en kulturhistorisk skildring af fjord- og færgetrafik på egnens to fjorde.

Den handler primært om, hvordan man kan opleve fjordområdet ved at benytte færgerne og betragte landskaberne og naturen fra vandet.

Desuden berettes om færgeruternes historie, og om de færger, som er indsat på ruterne samt ganske kort om fjordområdets broer.

Økonomi

De to ansøgere forventer støtte fra fonde og andre på 90.000 kroner.

En del af dette beløb er allerede opnået.

Hertil kommer indtægter ved salg af bogen, som efter fradrag af rabat til boghandlere, forventes at blive 120 kroner pr. bog – eller 120.000 kroner i alt.

De samlede omkostninger forventes at blive 230.000 kroner.

Beløbet dækker bogens produktion inklusiv køb af rettigheder til materiale og billeder, som ikke er forfatternes egne, og aftale med forlag om udgivelse, markedsføring og distribution.

Hertil kommer ansøgers egne medgåede omkostninger, som de selv dækker.

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med halvdelen af det ansøgte; 10.000 kroner.

Andre artikler fra denne uge