Tilladelse til fasaneri

0

JÆGERSPRIS: Frederikssund Kommune har givet tilladelse til et fasanhus på Kobbelvangsvej 3. 

Huset, der er på 3,7 x 4 meter må kun bruges til fasanopdræt.

Området er i kommuneplanen udpeget til beskyttet landskab. Da der er tale om en mindre bygning, som ligger inde i en vildtremisse, vurderes det, at den vanskeligt kan ses fra stor afstand og derfor ikke påvirker oplevelsen af landskabet væsentligt.

Sagen er afgjort uden forudgående naboorientering, blandt andet fordi der er tale om en mindre bygning som ligger over 250 m fra nabobeboelse.

Deltag i debatten
Share.

About Author