Styrket SSP og koordinations- netværk med Nordsjællands Politi

Styrket SSP og koordinations- netværk med Nordsjællands Politi

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Nordsjællands Politi har foreslået Frederikssund Kommune at styrke SSP samarbejdet for borgere mellem 18-29 år samt at etablere et koordinationsnetværk, Netværket skal komme den utryghedsskabende kriminalitet til livs. 

Politiet skønner, at der aktuelt er mellem 10-20 borgere mellem 18-29 år i Frederikssund Kommune i risiko for at havne i kriminalitet. 

Herudover er der mellem 10-15 borgere, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registreret rocker-og bandemedlemmer. 

Nogle af disse borgere modtager offentlige ydelser.

Rekrutteringen til rocker-og bandemiljøerne foregår ofte lokalt og/eller i familier og kan være tiltrækkende for børn og unge i den yngre alder at blive en del af på grund af penge og lokal status.

SSP+ samarbejde

I forvejen er der et samarbejde kaldet ”Ungegruppen”, mellem Ungdomsuddannelserne på Campus, FGU, CampusU10, Ungekontakten, UU, Birkekollegiet, Gadeteam, Novaví (Frederikssund Kommunes udbyder af misbrugsbehandling), Center for Familie og Rådgivning og Nordsjællands Politi.

Ungegruppens arbejde består i at iværksætte generelle kriminalitetsforebyggende indsats samt koordinere viden og indsatser for unge i risiko for at havne i kriminalitet. 

Et styrket SSP+ samarbejde betyder, at Ungegruppens målgruppe udvides,  så SSP-indsatsen og samarbejdet i Ungegruppen kan fortsætte, indtil de unge fylder 29 år og/eller forlader en ungdomsuddannelse.

Koordinationsnetværket

Det forslås, at der etableres et samarbejde kaldet ”Koordinationsnetværk”, bestående af relevante afdelinger og myndigheder; Nordsjællands Politi, Center for Job og Rådgivning samt ad hoc deltagelse fra Center for Familie og Rådgivning, når det anses som nødvendigt for sagen.

Koordinationsnetværkets arbejde består i at koordinere viden og iværksætte individorienterede indsatser for unge og voksne, både yngre end 18 år og ældre end 29 år, der har tilknytning til rocker-og bandemiljøerne og/eller er registeret rocker-og bandemedlemmer. Udvalget for Unge, fritid og idræt godkendte indstillingen på det seneste udvalgsmøde 

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »