Stormflodsramte boligejere kan søge erstatning for skader

Stormflodsramte boligejere kan søge erstatning for skader

Det kraftige blæsevejr og de efterfølgende oversvømmelser flere steder i landet op mod jul er blevet erklæret som en stormflod. Det betyder, at borgere i de berørte områder har mulighed for at få erstatning for eventuelle skader på deres bolig.

HORNSHERRED: Naturskaderådet har afgjort, at oversvømmelserne flere steder i landet efter det kraftige blæsevejr den 21.- 23. december har karakter af stormflod.

Dermed kan de ramte borgere søge om erstatning fra stormflodsordningen.

Stormflodsordningen er en statslig katastrofeerstatningsordning, der er finansieret kollektivt af alle danskere med en brandforsikringspolice.

Ordningen er indført, idet det kan være vanskeligt at forsikre sig mod stormflod på normale markedsvilkår på det private forsikringsmarked.

Ordningen er løbende blevet forbedret, så man i dag bl.a. får bedre dækning af de skader, der måtte opstå.

Bor man i et berørt område, som Naturskaderådet har erklæret stormflod for, skal man anmelde sin skade elektronisk via Naturskadebasen.

Herefter vil sagen køre som en almindelig forsikringssag. B

or man uden for de områder, hvor der er udråbt stormflod, er man ikke dækket af stormflodsordningen

. I det tilfælde kan man rette henvendelse til sit forsikringsselskab med henblik på dialog.

Fakta

• Stormflodsskader er i Danmark dækket af stormflodsordningen, der er en statslig katastrofeerstatningsordning.

• Stormflod er karakteriseret som oversvømmelser efter ekstrem høj vandstand. Der skal være tale om en 20-års-hændelse for det enkelte område, før stormflodsordningen finder anvendelse.

• Det er Naturskaderådet som afgør om og hvor i landet, der er tale om stormflod. Det sker på baggrund af udtalelser fra Kystdirektoratet og DMI. Naturskaderådet er uafhængigt og hører under Erhvervsministeriet.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »