Status på kommunens indsats for fordrevne fra Ukraine

Status på kommunens indsats for fordrevne fra Ukraine
Jægerspris Gymnastikforening holdt- i tæt dialog med Center for Familie og Rådgivning - en Sommercamp, hvor omkring 50 ukrainske borgere deltog. Foto Steen Westh

FREDERIKSSUND KOMUNE: Frederikssund Kommune har modtaget 319 ukrainske borgere, som har fået opholdstilladelse efter særloven.

108 af de 319 modtagne personer, er udrejst af Danmark, eller er fraflyttet Frederikssund Kommune.

På nuværende tidspunkt har kommunen 211 personer, som fortsat bor i kommunen. De 211 er fordelt på 123 kvinder og 88 mænd.

De 211 personer fordeler sig aldersmæssigt således:

• 15 personer i aldersgruppen 0-5 år.

• 42 personer i aldersgruppen 6-17 år.

• 136 personer i aldersgruppen 18-66 år.

• 18 personer i aldersgruppen 67-86 år.

Indkvartering

I forbindelse med flygtningestrømningen fra Ukraine har kommunen løbende og efter behov, åbnet for flere midlertidige indkvarteringssteder.

På nuværende tidspunkt har Frederikssund Kommune seks midlertidige indkvarteringssteder, hvor der aktuelt bor 135 beboere.

De 135 beboere fordeler sig således på de seks indkvarteringssteder:

• Tolleruphøj: 32.

• Gl. Jægerspris bibliotek: 19.

•Regnbuen, Jægerspris: 21.

• Jerslev Gl. Skole: 46.

• Skolevejens Børnehave, 4050 Skibby: 13.

• Nordhøj, Skibby: 4

Ud over de kommunalt indkvarterede er der aktuelt 76 ukrainske borgere, der bor privat indkvarteret.

Skolegang

På skoleområdet er der indskrevet 38 ukrainske elever på tværs af modtagelsesklasserne på Fjordlandsskolen og Trekløverskolen.

Der er i alt 70 elever af forskellige nationaliteter i modtagelsesklasserne.

På begge skoler er der ansat en ukrainsk/russisk-talende medarbejder.

Det er en stor ressource i hverdagen i forhold til skole-hjemsamarbejdet og i overgangene mellem skole og fritid og i den gradvise udslusning fra modtagelsesklasse til almenklasse.

Særligt i forbindelse med sommerferien har kommunen observeret, at flere familier er rejst til Ukraine i op til tre måneder.

Nogle familier oplyser ikke kommunen, skolerne/daginstitutionerne vedrørende udrejse, hvorfor kommunen har modtaget en række bekymringer vedrørende børnenes fravær fra de forskellige institutioner.

Fraværet vanskeliggør processen med at etablere en hverdag i Danmark for både de involverede børn og de fagpersoner, som er en del af børnenes hverdag.

Fritidstilbud

Frederikssund Kommune samarbejder med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i arbejdet med at støtte de ukrainske flygtninge bedst muligt.

Røde Kors har blandt andet i 2023 modtaget en stor donation fra Skibby Sport. Det betyder, at alle flygtningebørn (ikke kun ukrainske børn) i Frederikssund Kommune har modtaget sko eller støvler efter behov og ønske.

Herudover har Røde Kors holdt en Halloweenfest på Ferslev Gl. skole.

På grund af samarbejdsvanskeligheder med ikke-organiserede frivillige har Røde Kors nu afsluttet sit engagement på Ferslev.

Dansk Flygtningehjælp er aktive i Jægerspris (Regnbuen og det gamle bibliotek) og i Frederikssund (Tolleruphøj) samt i Frivillighuset.

Jægerspris Gymnastikforening har i tæt dialog med Center for Familie og Rådgivning holdt en Summer Camp, hvor omkring 50 ukrainske borgere deltog.

Kommunerne er i 2022 og 2023 blevet kompenseret under et for de afholdte udgifter til Ukraine indsatsen.

Regeringen og Kommunernes Landsforening er desuden enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

Andre artikler fra denne uge